Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Duyuru-12.03.2015

Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Duyuru-12.03.2015

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hakkında duyuru yayımlandı.

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

12/03/2015

DUYURU

Bilindiği üzere; 18.02.2015 tarih, 29271 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 28.02.2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Bu Tebliğ ile “aflibersept” etken maddeli ilaç, yaş tip yaşa bağlı makula dejenerasyonu ve santral retinal ven tıkanıklığı endikasyonlarında “4.2.33 – Göz hastalıklarında ilaç kullanım ilkeleri” maddesi kapsamında ödeme listesine dahil edilmiştir.

Sağlık Uygulama Tebliğinin (SUT) “4.1.3 - İlaç kullanımına esas sağlık raporlarının düzenlenmesi” başlıklı maddesinin 9 uncu fıkrasında; “Sağlık raporları, SUT değişikliği olması halinde yeni hükümlere uygun olması kaydıyla süresi sonuna kadar geçerlidir. Değişiklik sonrası SUT hükümlerine uygun olmayan raporlar, SUT’un 4.1.3(6) fıkrası kapsamında yeni hükümlere uygun hale getirilebildiği takdirde geçerli olacaktır. (Kurumca süresi sonuna kadar geçerli olacağı duyurulan raporlar hariç.)” hükmü yer almakla birlikte; oluşabilecek hasta mağduriyetlerini önlemek amacıyla söz konusu ilaçla 28.02.2015 tarihinden önce tedavisi başlatılmış hastaların tedavileri devam edecek olup, ayrıca 4.2.33.A ve 4.2.33.B maddelerindeki başlangıç kriterleri aranmayacaktır, idame ve kesilme kriterleri ise bu Tebliğe göre olacaktır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.