Sağlık Uygulama Tebliği Eki Ek-2/B Ve Ek-2/C Listelerinde Yer Alan 700.145/ P700.145 İşlem Kodları İle İlgili Duyuru

Sağlık Uygulama Tebliği Eki Ek-2/B Ve Ek-2/C Listelerinde Yer Alan 700.145/ P700.145 İşlem Kodları İle İlgili Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Sağlık Uygulama Tebliği Eki Ek-2/B Ve Ek-2/C Listelerinde Yer Alan 700.145/ P700.145 İşlem Kodları İle İlgili duyuru yayımlandı.

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
DUYURU

24.04.2015

 

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ EKİ EK-2/B VE EK-2/C LİSTELERİNDE YER
ALAN 700.145/ P700.145 İŞLEM KODLARI İLE İLGİLİ DUYURU

Bilindiği üzere 21.04.2015 tarihli 29333 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile SUT ve ekli listelerde bazı düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu Tebliğ eki Ek-2/B ve Ek-2/C listelerine eklenen 700.145/P700.145 kodlu 'Radyofrekans/plazma uygulaması ile konka küçültülmesi” işleminin 601.331/P601.331 olması gereken işlem kodu sehven 700.145/P700.145 olarak yayımlanmıştır.

"Radyofrekans/plazma uygulaması ile konka küçültülmesi" işleminin işlem kodu yapılacak ilk SUT değişikliğinde geriye dönük 601.331/P601.331 olarak düzeltilecektir. Ayrıca “Radyofrekans/plazma uygulaması ile konka küçültülmesi” işleminin 601.331/P601.331 işlem kodu üzerinden faturalandırılabilmesi için Medula sisteminde gerekli düzenleme yapılmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Geri