SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA DUYURU

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA DUYURU

 SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere 28.7.2012 tarihli, 28367 sayılı Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu
Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  yayımlanarak 6.8.2012
tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Sağlık Uygulama Tebliği’nin düzenleme yapılan söz konusu maddelerine ait 6.8.2012 
tarihinden önceki sağlık raporları, düzenlendikleri tarihte geçerli olan SUT hükümlerine uygun 
olması koşuluyla, süresi sonuna kadar geçerlidir.
Bununla birlikte aşağıda yer alan açıklamalar da dikkate alınmalıdır.
1- Bu Tebliğ ile başlangıç  kriterleri aranan tedavi gruplarında yapılan  yeni 
düzenlemelerde, 6.8.2012 tarihi öncesi tedavisine başlamış hastalar için, hastanın 
tedaviye başladığı tarihte yürürlükte bulunan Sağlık Uygulama Tebliğinde 
belirtilmiş başlangıç kriterleri kabul edilecektir. Yeni düzenlenecek devam 
raporlarında yürürlükteki başlangıç kriterleri ayrıca aranmayacaktır.
2- Bu Tebliğ ile idame tedavi ve tedavinin kesilme kriterlerinde  yapılan  yeni 
düzenlemelerde,  hastanın 6.8.2012 tarihi ve sonraki reçete tarihlerine göre 
yürürlükteki  Tebliğ  hükümleri aranacaktır. (Oral esansiyel aminoasitler ve keto 
analogları ve Rituksimab etken maddesinde yapılan düzenlemede olduğu gibi)
3- Lipid düşürücü ilaçlarla ilgili olarak; eski hastalarda düzenlenecek yeni raporlar 
yukarıdaki maddeler ve  Tebliğin 6.2.28.D maddesi  kapsamında 
değerlendirilecektir. 
Tüm ilgililere önemle duyurulur.