SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞ EKİ EK-5/E VE EK-5/F HAKKINDA

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞ EKİ EK-5/E VE EK-5/F HAKKINDA

 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin SUT eki EK-5/E ve EK-5/F 

listelerinde yer alan tıbbi malzemelere ilişkin 7.1 maddesinin 22. fıkrası,  22/06/2012 
tarih ve 28331 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile 7.1. maddesinin 21. fıkrası 
olarak değiştirilmiştir.
Bu nedenle; SUT  Eki EK-5/E Omurga Cerrahisi ile EK-5/F Ortopedi ve 
Travmatoloji branşı Artroplasti alan grubunda ürünü bulunan firmaların, 22/06/2012 
tarihinden geçerli olmak üzere “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin 
Tıbbi Malzeme Temin Esasları” başlıklı SUT eki EK-5/E ve EK-5/F listelerinde yer alan 
tıbbi malzemelere ilişkin 7.1 maddesinin 21. fıkrası hükümlerinde belirtilen belgeleri 
ekte yer alan “Taahhütname”  ile birlikte  Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık 
Sigortası Genel Müdürlüğü Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığı’na teslim etmeleri 
gerekmektedir.