SAĞLIK SERBEST BÖLGESİNDE YÜZDE 15 YERLİ HASTAYA İZİN

SAĞLIK SERBEST BÖLGESİNDE YÜZDE 15 YERLİ HASTAYA İZİN

 Sağlık serbest bölgesinde yüzde 15 yerli hastaya izin Mehmet KAYA ANKARA

Türkiye, sağlık turizmini geliştirmek için planlanan Sağlık Serbest Bölgeleri alanında son aşamaya gelindi. DÜNYA'ya bilgi veren Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Daire Başkanı Dursun Aydın, Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan Sağlık Serbest Bölgesi Yönetmeliği'nde, 2 ya da 3 serbest bölgenin öngörüldüğünü, sembolik miktarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının da sağlık hizmeti almasına olanak sağlanacağını kaydetti. Sağlık Turizmi Daire Başkam Dursun Aydın, sağlık turizmine yönelik atılan serbest bölge ve vergi teşvikine yönelik adımlan gazeteniz DÜNYA'ya anlattı. Sağlık turizmi için kurulacak serbest bölgelerin normal serbest bölge mevzuatına tabi olacağım belirten Dursun Aydın, diğerlerinden farklı olarak bu alandaki sağlık hizmet sunumunun ruhsatlandırma ve denetiminin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacağım belirtti. Türkiye'nin sağlık alanında cazibe merkezlerinden biri olmasınm mümkün görüldüğünü kaydeden Dursun Aydın, sağlık alanında kamu ve özel sektör sağlık kuruluşlarının güçlenmesi ve sistemin oturması ile ilk adımın atıldığını, bunun ardından Türkiye'de faaliyette olan kuruluşların yabancılara tedavi hizmeti vermesinin vergi indirimiyle teşvik edilmesi üe sağlık serbest bölgelerinin ikinci adımı oluşturduğunu anlattı. Dünyada sağlık serbest bölgesi olarak sadece Dubai'nin olduğunu hatırlatan Aydın, Tüıkiye modelinin bu bölgede yaşanan deneyimleri dikkate alarak geliştirildiğini kaydetti. Bu yıl içinde yer seçimi ve ikincü mevzuatın tamamlanması, 2013 yılında da yatırımların başlamasını amaçladıklarım belirten Aydın, 2 veya 3 bölgenin ilan edileceğini, bu konuda mevcut turizm potansiyeli bulunan yerlerin ön planda olacağım kaydetti. Diğer serbest bölgeler gibi vergi avantajları yarımda ne tür teşviklerin uygulanacağına dair unsurların Sağlık Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı'nm birlikte çalıştığım kaydeden Dursun, yönetmeliğin son aşamada olduğunu kaycfetti. Gelir ve Kurumlar vergisi ile KDV-ÖTV gibi mevcut avantajların yanında, sosyal güvenlik primi ve diğer işgücü yüklerinde indirimlerin planlandığını kaydeden Dursun, bunlardan hangilerinin ne oranda uygulanacağı konusunda henüz karar verilmediğini belirtti. Serbest bölgede yüzde 100 yabana sermayeli kuruluşların da oluşturulabileceği kaydedildi. Tasarlanan sağlık serbest bölgelerinde, hastane yatırımı yanında, rehabilitasyon merkezi, kaplıca, geriatri (yaşlı) merkezleri, teknoloji geliştirme ve ArGe merkezleri, sosyal tesisler, oteller ve eğitim kurumlarının yer almaşım da istediklerini kaydeden Aydm, bu yönde teşviklerin de planlandığım kaydetti. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan daha önce tedavi amacıyla Türkiye'ye gelecek hastaların yol ücretlerini de desteklemeyi planladıklarını açıklamıştı. YERLİ HASTA GSS KAPSAMINDA OLMAYACAK Sağlık serbest bölgelerindeki sağlık kuruluşlarının sadece Türkiye'de yerleşik olmayan yabancılara bakması zorunluluğu getirilmeyeceğini, hastanelerin mali olarak geçiş döneminde güçlü olabilmesi için belirli bir miktar yerli hastaya izm verileceğini kaydeden Dursun Aydın, "Prensip olarak yüzde 10-15 dolayında yerli hastaya bakma izni vermeyi planlıyoruz. Ancak genel sağlık sigortası kapsamında SGK ile anlaşma yapılmasına izin verilmemesini düşünüyoruz" dedi. Vergi teşvikli yabancı hasta sistemi başlıyor DURSUN AYDIN, hizmet ihracının teşviki kapsamında kanuni olarak altyapısı hazırlanan "yabancı hastaya bakılması halinde vergi indirimi"ne yönelik yönetmeliğin de son asamaya geldigini açıkladı. Sistemin Sağlık Bakanlığı denetimi ile isleyeceğini aktaran Dursun, "Türkiye'de yerleşik olmayan bütün yabancılar kapsamda olacak. Verilen hizmetler ve faturalar önce Sağlık Bakanlıgı'na sunulacak, buradan alınacak onay sonrası Maliye Bakanlıgı'na giderek işleyiş tamamlanacak. Bu faturalara bağlı olarak da öngörülen vergi teşviki sağlanacak. Kanunda, sağlık kuruluşlarının yabancılara yönelik verdikleri hizmetlerden elde edilen gelirlerin yarısının vergiden indirileceği belirtilmişti. Dursun Aydın, yönetmelikle estetik operasyonların da teşvik kapsamında olacağını kaydetti. Güzellik merkezi vb. sağlık kurulusu olmayan ve Sağlık Bakanlığı ruhsat sistemi dışında kalanlardaki estetik müdahaleler ise kapsam dışı olacak. 7/24 saat çağrı merkezi hizmeti dünyada ilk TÜRKİYE'NİN 2011 sonu itibariyle sağlık turizmi gelirini 2 milyar dolar dolayında tahmin ettiklerini kaydeden Dursun Aydın, bu konuda tanıtım desteğinin Ekonomi Bakanlığı tarafından verildiğini, kendilerinin ise hizmet kalitesini yükseltmeye odaklandıklarını kaydetti. Arapça, Almanca, İngilizce ve Rusça kesintisiz sağlık hizmeti cagrı merkezi işletildiğini anlatan Dursun Aydın, başka ülkelerde talep üzerine ve gecikmeli olarak tercüme hizmeti verildiğini ancak Türkiye'de 112 yönlendirmesi dahil numarayı arayan herkesin bu dillerde çeviri bulabildiğini anlattı.