SAĞLIK BİLGİLERİNİN MAHREMİYETİ KORUNACAK

 SAĞLIK BİLGİLERİNİN MAHREMİYETİ KORUNACAK

 SAĞLIK BİLGİLERİNİN MAHREMİYETİ KORUNACAK

 

Sağlık Bakanlığı,  "Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Veri Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik Taslaği’ nı tamamlandı. Kişinin kimliğim belirlenebilir kılan verilerle, fiziksel, ruhsal ve sosyal durumuna ilişkin tüm bilgiler, "Kişisel Sağlık Verileri" adı altında toplanacak. Taslakta yer alan kurallar şöyle:

 İşlenen veriler yalnızca anonim hale getirilerek yayımlanabilir. 
 

Veriler işlenirken kişinin rızası alınacak. 

Kişinin rıza veremeyecek durumda olması durumunda yasal temsilcisi, çocuklarda kendi rızasının yanı sıra ana ve babasının veya yasal temsilcisinin rızası alınacak. 

Kişi, kendi sağlık verilerini isteyebilecek. 

Ayrıca isterse sağlık sisteminde kayıtlı olan bazı sağlık bilgilerini sistemden sildirebilecek ya da güncelleyebilecek. Ancak kişi kamunun sağlığını ilgilendiren bir hastalığa sahipse bu mümkün olmayacak. 

Kişisel verilerin işlenmesinde görev alan herkes sır saklamakla yükümlü olacak. 

Alıcının, veri tabanının tamamına erişimine izin verilmeyecek.

 

Haber: Meltem ÖZGENÇ / ANKARA