SAĞLIK PROVİZYON AKTİVASYON SİSTEMİ (SPAS) HAKKINDA D U Y U R U

SAĞLIK PROVİZYON AKTİVASYON SİSTEMİ (SPAS)  HAKKINDA D U Y U R U

 5510 sayılı Kanunla genel sağlık sigortalısı sayılan kimseler ile bakmakla yükümlü 

olduğu kişiler için Kurum merkez ve taşra birimlerinde, sigortalıların tabi olduğu kapsama 
göre farklı farklı programlar üzerinden aktivasyon işlemleri yapılmakta idi. Bu işlemlerde 
kullanılan aktivasyon veri tabanları Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi (SPAS) 
programında birleştirilmiş ve tüm genel sağlık sigortalıları ile bakmakla yükümlü olduğu 
kişilerin sağlık provizyon işlemlerinin tek bir program üzerinden yürütülmesi sağlanmıştır.  
Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi Ankara, Karaman, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, 
Yalova ve Gümüşhane illerinde 30.09.2011 tarihinde, Burdur, Nevşehir, Bayburt, Artvin, 
Bartın, Bolu, Karabük, Kars, Sinop, Amasya, Kastamonu, Edirne, Uşak, Kırklareli, Bilecik, 
Niğde, Aksaray, Rize, Erzincan ve Ardahan illerinde  20.10.2011 tarihi itibariyle,  Adana, 
Antalya, Samsun ve Kocaeli illerinde 26/10/2011 tarihi itibariyle, Çanakkale, Isparta, Manisa, 
Düzce, Osmaniye,  Hatay, Yozgat, Kilis, Kahramanmaraş, Ordu,  Giresun, Sivas ve  Tokat 
il’lerinde de 22.11.2011 tarihinde   uygulamaya açılmıştır. 
Bundan böyle Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmet sunucuları ile üniversite ve 
anlaşmalı özel sağlık hizmeti sunucuları, eczane ve optik işletmelerince provizyon 
sorgulaması SPAS programı üzerinden yapılacaktır.  
Sağlık yardımlarına müstahak olunmasına rağmen, SPAS programı üzerinden 
provizyon alamayan genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, 
sorunlarının çözümü için en yakın sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 
müracaat etmeleri gerekmektedir.  
Tüm ilgililere önemle duyurulur.