SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ FATURA, REÇETE VE EKİ BELGELERİNİ TESLİM EDİLECEK OLAN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜKLERİ KONULU DUYURU

SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ FATURA, REÇETE VE EKİ BELGELERİNİ TESLİM EDİLECEK OLAN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜKLERİ KONULU DUYURU

 SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ FATURA, REÇETE VE EKİ BELGELERİNİ TESLİM EDİLECEK OLAN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜKLERİMİZ

Sağlık hizmet sunucuları tarafından genel sağlık sigortalısı ve bunların yükümlü oldukları kişilere vermiş oldukları sağlık hizmetlerine ait faturaların incelemesinde mevcut personel sayısı ile optimum verimliliği sağlamak amacıyla, fatura incelemesi yapacak olan sosyal güvenlik il müdürlerimiz ve bu illere bağlı olan iller yeniden belirlenmiştir.
 
Buna göre,
1. Ek-1’de sağlık kurumlarınca gönderilecek faturaları inceleyecek olan il müdürlükleri (Hastane) ve bu illere bağlı iller;
2. Ek-2’de ise sağlık kuruluşlarınca gönderilecek faturaları inceleyecek olan il müdürlükleri (Eczane) ve bu illere bağlı iller, yer almaktadır.
Kurumumuzla sözleşmesi/protokollü sağlık hizmet sunucuları, 01.02.2012 tarihinden itibaren tüm fatura, reçete ve eki belgeleri; EK-1 ve EK-2 de yer alan illerde bulunan ilgili sağlık sosyal güvenlik merkezlerine teslim edeceklerdir.