Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi'ne ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi hakkında açıklama

Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi'ne ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi hakkında açıklama

 T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık  Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı: B.10.0.SHG.0.21.00.00/060/13278     03.07.2012

Konu: Sağlıkta  Performans ve  Kalite Yönergesine

ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi hk.

 

 

 

663 sayılı "Sağlık Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" kapsamında Bakanlığımız merkez teşkilatında gerçekleştirilen yeniden yapılanma ve görev dağılımı nedeniyle, 01/03/2011 tarihli ve 9489 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan ‘Sağlıkta Performans  ve  KaliteYönergesi’ne esas iş ve işlemler ilgili Kurum Başkanlıkları ve Genel Müdürlüklerce yürütülecektir.

 

Yönerge kapsamında yer alan, sağlık kurum ve kuruluşlarının  hizmet  kalite standartları açısından değerlendirilmesi ile hasta ve çalışan memnuniyet düzeylerinin ölçülmesine ilişkin iş ve işlemler Sağlık Hizmetleri  Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite  ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından yürütülecek, değerlendirmelere ilişkin sonuçlar ilgili kurum başkanlıkları ve genel müdürlüklere yönerge kapsamında belirlenen süreler içerisinde bildirilecektir.

 

Sağlık kurumlarının kurumsal  performans katsayısının belirlenmesi ve  hizmet  kalite puanı ile memnuniyet puanının, kurumsal  performans katsayısının belirlenmesi için  kullanılmasına ilişkin iş ve işlemler, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı tarafından yürütülecektir.

 

112 Acil sağlık  hizmetlerine yönelik kurumsal  performans katsayısının belirlenmesi ve  hizmet  kalitepuanı ile memnuniyet puanının, kurumsal  performans katsayısının belirlenmesi için kullanılmasına ilişkin iş ve işlemler, Acil Sağlık  Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.

 

Gereğini rica ederim. 

 

Prof.Dr. Nihat Tosun

Müsteşar