Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri Süreci

Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri Süreci

06.08.2013 tarihli ve 28730 sayılı Resmi Gazetedeyayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Hizmeti KalitesininGeliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik”gereğince; teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetisunan kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirilmesi gereken 2013 yılı Sağlıkta  Kalite Değerlendirmeleri süreci, 23 Ekim 2013 tarihinde başlamış olup 30 Nisan 2014 tarihi itibarıyla sona ermiştir.

Geniş bir kurum/kuruluş portföyüne sahip olan bu dönemkideğerlendirme sürecinde, kamu ve özel hastanelerin, İl Ambulans Servislerinin yanı sıra Üniversite Hastaneleri, Diş Hekimliği Fakülteleri ve Doku Tipleme Laboratuvarlarında ilk kez Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) uygulamalarıdeğerlendirilmiştir. Böylelikle ülke genelinde 1464 kurum/kuruluşun SKS Değerlendirmesi yapılarak, büyük bir başarıya imza atılmıştır.

Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri sağlık kurum ve kuruluşlarında her bir çalışan için gelişim ve öğrenme fırsatıolmakla beraber, kurum kalite kültürünün oluşması anlamında da önemli bir süreçtir. Daha önceki dönemlerde olduğu gibi bu değerlendirme döneminde de oluşan sinerji sayesinde;sağlık kurumlarında bireysel ve kurumsal bazda bilgi ve tecrübe paylaşımı oluşmuş, hasta ve çalışan güvenliği temelindeSağlıkta Kalite Standartları uygulamalarına yönelik bilinç düzeyini artırma fırsatı doğmuştur.

Sağlıkta Kalite Değerlendirmelerinin yürütülmesinde ve tamamlanmasında büyük katkıları olan; değerlendirme ekiplerine, Başkanlık çalışanlarına, İl Kalite Koordinatörlüklerine, TKHK İl Genel Sekreterliklerine, değerlendirme kapsamında olan tüm kurum ve kuruluşların yönetici ve çalışanlarına gösterdikleri üstün gayret ve özveriden dolayı teşekkür ederiz.   

2013 yılı değerlendirmesi özet tablo için tıklayınız.