Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri hakkında duyuru!

Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri hakkında duyuru!
Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri hakkında duyuru yayınlandı.

Genel Müdürlüğümüzce, 06.08.2013 tarihli ve 28730 sayılı “Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” usul ve esasları çerçevesinde ülkemizde teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti ile koruyucu sağlık hizmeti sunan kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri yapılmaktadır.

2013 yılı Kalite Değerlendirmeleri 23 Ekim 2013 - 31 Mart 2014 tarihleri arasında söz konusu kurum ve kuruluşların büyük çoğunluğunda gerçekleştirilmiş olup, henüz değerlendirilmeyen kurum ve kuruluşların Kalite Değerlendirmeleri 01 Nisan-30 Nisan2014 tarihleri arasında yapılacaktır.

Tüm Değerlendirici ve Değerlendirici Adaylarının süreçte görev alabilmeleri için Kurumsal Kalite Sisteminde 01-30 Nisan 2014 tarihleri arası uygunluk bildirimi yapmaları gerekmektedir.

İl Kalite Koordinatörlüklerine, Değerlendiricilere ve değerlendirilecek olan kurum/kuruluşlara önemle duyurulur.