SağlıkNET sistemi iş kuralları değişikliği (24.10.2014)

SağlıkNET sistemi iş kuralları değişikliği (24.10.2014)

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından SağlıkNET sistemi iş kuralları değişikliği hakkında duyuru yayımlandı.

Bakım çalışmaları esnasında aşağıda belirtilen iş kuralları ile ilgili değişiklikler yapılacaktır.

- Aşı Veri Seti: 05.09.2014 tarihinde yayınlanan SağlıkNET Aşı Veri Seti ile ilgili değişiklikler SağlıkNET gerçek ortamda devreye alınacaktır. ATS sistemi ile ilgili olarak eklenen veri elemanları (Aşı Barkodu, Aşı Seri No, Aşı Parti No, Aşı Sorgu No) seçimli veri elamanları olarak eklenecektir.  ATS sistemi geliştirme süreci devam ettiği için ilgili veri elemanların ikinci bir duyuruya kadar gönderilmemesi gerekmektedir.

- Aşı Veri Seti: Aynı aşıya ait aynı doz bilgisi sadece bir (1) defa gönderilebilir kuralı eklendi.

- Aşı Takvimi İşlemleri: Aşı Takip işlemlerine Aşı erteleme İptal veri seti ile gönderilen Aşı Yapılma durumu = “YAPILMADI” kod bilgisi devreye alındı. 

- Bebek / Çocuk İzlem Veri Seti: Bebekte Risk Faktörleri veri elemanı SKRS kodlarından 30 kodlu “Risk faktörü yok” ifadesi “Bilinen risk faktörü yok” olarak değiştirilmiştir.

- Bebek / Çocuk Psikososyal İzlem Veri Seti: Bebeğin/Çocuğun Beyin Gelişimini Etkileyebilecek Riskler veri elemanı SKRS kodlarından 39 kodlu “Risk faktörü yok” ifadesi “Bilinen risk faktörü yok” olarak değiştirilmiştir.

- Evde Sağlık Hizmeti İlk İzlem Veri Seti: Evde Sağlık Hizmetinin Sonlandırılması veri elemanın SKRS kodlarına “Hasta vefat etti” eklenmiştir.

- Gebe Sonuç Veri Seti: Gebelik sonucu veri elemanı için gebe izlem tarihinden önceki tarih gönderilemez kuralı düzenlendi.

- Yatan Hasta ve Muayene Gönderim Paketlerinde vatandaş kayıt veri seti ile (Hasta tipi “Vatandaş” olan hastalar için) gönderilen ve SağlıkNET sisteminde kayıtlı olmayan (Yeni hasta) bir hasta için, “hasta (0-1) yaş aralığında ise annesinin kayıtlı olduğu aile hekimliği birimine atanır” kuralı eklendi.