Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hakkında duyuru

Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hakkında duyuru

 T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

29.01.2013

DUYURU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA DUYURU

10.01.2013 tarihli, 28524 sayılı Resmi Gazete’de “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanarak 18.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

1- Söz konusu Tebliğ ile SUT’un 6.2.2 maddesinin (2) numaralı fıkrasında risperidon ve paliperidon etken maddeleri için düzenleme yapılmış olup, bu etken maddelere ilişkin 18.01.2013 tarihinden önce düzenlenmiş sağlık raporları süresi sonuna kadar geçerli kabul edilecektir. 

2- Bu Tebliğ ile tedavi gruplarının başlangıç, idame ve sonlandırma kriterlerine yönelik yapılan yeni düzenlemelerde,  18.01.2013 tarihi öncesi tedavisine başlamış hastalar için, hastanın tedaviye başladığı tarihte yürürlükte bulunan SUT hükümleri başlangıç kriteri olarak kabul edilecektir. Tedavinin devamında yürürlükteki başlangıç kriterleri ayrıca aranmayacaktır. 

18.01.2013 tarihi ve sonrasında düzenlenmiş reçetelerde tarihlerine göre yürürlükteki Tebliğ hükümleri aranacaktır. 

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

 

 

Geri