Sağlık Uygulama Tebliği Ek-5 Listelerine Yeni Sut Kodu İlavesi Taleplerine İlişkin Başvurular Hakkında (Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü)

Sağlık Uygulama Tebliği Ek-5 Listelerine Yeni Sut Kodu İlavesi Taleplerine İlişkin Başvurular Hakkında (Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü)

 T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

 

 

17.08.2012

DUYURU

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ EK-5 LİSTELERİNE YENİ SUT KODU

İLAVESİ TALEPLERİNE İLİŞKİN BAŞVURULAR HAKKINDA

 

Bilindiği üzere 01/08/2012 tarihli duyuru ile “Tıbbi Malzeme Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” ve eki “Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzu”nun yayımlanmasıyla 27/10/2012 tarihli ”Pozitif Listelerde Yer Almayan Malzemeler Hakkında Önemli Duyuru” yürürlükten kalkmıştır.

Bu itibarla listelere yeni SUT Kodu başvurusunda bulunmak istendiği taktirde, taleplerin 01/08/2012 tarihli duyuruda yer alan “Tıbbi Malzeme Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” ve eki “Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzu”na göre yapılması gerekmektedir. Ayrıca söz konusu yönergeye ve klavuza göre düzenlenecek olan çalışma takvimi ilerleyen dönemlerde Başkanlığımız tarafından duyurulacaktır.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığı İrtibat: Dr.Aslıhan ASLAN KAYA Şube Müdürü E-posta: aaslankaya@sgk.gov.tr Telefon:(312) 2078618 Adres: Ziyabey Cad. No:6 Balgat / ANKARA