Sağlık Uygulama Tebliği Değişikliği Hakkında (Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü)

Sağlık Uygulama Tebliği Değişikliği Hakkında (Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü)

   T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

17 /08/2012

DUYURU

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA

 

Bilindiği üzere 22/06/2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile birlikte, Ek-5/G, Ek-5/H, Ek-5/I, Ek-5/J, Ek-5/K ve Ek-5/L Listeleri yayımlanmış ayrıca Ek-5/E ve Ek-5/F Listeleri’ne de yeni malzemeler ilave edilmiş olup, bu listelerde yer alan malzemelerin fiyatlarının yürürlülük tarihi ise Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından 01/07/2012 olarak belirlenmiştir.

Ancak sağlık hizmet sunucuları tarafından yapılan başvuru ve taleplerde depolanan ürünlerinin stok çeşitliliği ve stok miktarı göz önüne alındığında bahsi geçen tarihin, kısa bir süreci kapsamasından dolayı bu sürenin uzatılması talep edilmiştir.

Bu nedenle, iletilen taleplerin değerlendirilmesi sonucunda gerekli düzenlemeler yapılarak, 28/07/2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 31 inci maddesinde “22/06/2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 38 inci maddesinin (ğ) bendinde yer alan “01/07/2012” ibaresi, “01/09/2012” olarak değiştirilmiştir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır. Bu çerçevede uygulamanın nasıl yürütüleceği hususunda açıklama gereği duyulmuştur.

SUT eki Ek-5/G, Ek-5/H, Ek-5/I, Ek-5/J, Ek-5/K ve Ek-5/L Listeleri ile; Ek-5/E ve Ek-5/F Listelerine 22/06/2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile birlikte eklenen malzemelerin listeleri ve kodları 01/07/2012 tarihinden itibaren geçerli olup, sadece fiyatlarının geçerlilik tarihi 01/09/2012 tarihine ertelenmiştir.

Ancak 22/06/2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile birlikte SUT eki Ek-5/A1 ve Ek-5/A2 Listeleri’nden çıkartılan tıbbi malzemeler ile SUT eki Ek-5/G, Ek-5/H, Ek-5/I, Ek-5/J, Ek-5/K, Ek-5/L Listeleri’nde yayımlanmış malzemelerin, benzer nitelikte ve aynı işlevsel özelikte olup çakışanları için sağlık hizmet sunucuları tarafından;

a) 22/06/2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile birlikte SUT eki Ek- 5/A1 ve Ek-5/A2 Listeleri’nden çıkartılan tıbbi malzemelerin, kodlarından faturalandırılması halinde Kurumumuzca bu listelerdeki bedeller üzerinden işlem yapılması,

b) SUT eki Ek-5/G, Ek-5/H, Ek-5/I, Ek-5/J, Ek-5/K, Ek-5/L Listeleri’nde yer alan tıbbi malzemeler ile Ek-5/E ve Ek-5/F listelerine 22/06/2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile eklenen tıbbi malzemelerin, bu listelerdeki kodlarından faturalandırılması halinde (2012 Temmuz ve Ağustos dönemi faturaları) Kurumumuzca SUT’un 7.2.1. Sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşlarınca temin edilen tıbbi malzeme bedellerinin ödenmesi başlıklı maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda işlem yapılması,

c) SUT eki Ek-5/G, Ek-5/H, Ek-5/I, Ek-5/J, Ek-5/K, Ek-5/L Listeleri’nde yer alan tıbbi malzemeler ile Ek-5/E ve Ek-5/F listelerine 22/06/2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile eklenen malzemelerin, sağlık hizmet sunucusu tarafından bu listelerde belirtilen kodlar ve fiyatlar üzerinden faturalandırma yapılması halinde ise Kurumumuzca geri ödeme işlemlerinde liste fiyatlarının esas alınması hususunda,

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığı İrtibat: Dr.Aslıhan ASLAN KAYA Şube Müdürü E-posta: aaslankaya@sgk.gov.tr Telefon:(312) 2078618 Adres: Ziyabey Cad. No:6 Balgat / ANKARA