Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan değişiklikler

Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan değişiklikler

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nca Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)'da 18/02/2015 tarihli ve 29271 sayılı Resmi Gazete’de yapılan değişikliklerin konu başlıkları yayımlandı.

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

18/02/2015

BASIN AÇIKLAMASI
Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)

Sağlık Uygulama Tebliği (SUT), 18/02/2015 tarihli ve 29271 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak değişikliğe gidilmiş olup, konu başlıkları aşağıda gibidir.

Epidermolizis Büllosa hastaları hastanelerin ilgili branşlarından (cildiye, plastik cerrahi, genel cerrahi) düzenlenen reçete karşılığı aldıkları pansuman malzemeleriyle evlerinde kendi pansumanlarını kendileri yapmaktaydı. Hastaların sağlık profesyonelleri gözetiminde daha kaliteli ve kontrol altında hizmet almaları amacıyla tüm ülkede hizmet ağı olan Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ile evde bakım hizmetleri kapsamında tedavilerinin sağlanması yeni uygulamayla düzenlendi.

Bu hastalıkta kullanılabilecek yara bakım ürünleri malzeme seti halinde bir bütün olarak tanımlanarak, eksik bir malzemenin kalmaması ve bu hastalığa özel tüm malzemelerin kullanılabilmesi sağlandı.

Düzenlemenin amacı epidermolizis büllosa hastalarının yara takibinin ve kliniğinin bilimsel koşullarda konforlu bir şekilde multidisipliner bir yaklaşımla takip edilebilmesi ve tedavilerinin aksamanın önlenmesi amaçlandı.

Gazi vatandaşlarımızın bölge seans kontrolü yapılan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarındaen fazla 60 seans tedavi uygulaması bulunmaktaydı. Yapılan düzenleme ile gazilerimiz bölge seans kontrolüne tabi tanılarda (hastalıklarda) hekimin uygun gördüğü rapor doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde sınırsız fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti alabimeleri sağlandı.

Serebral Palsi (Beyin Felci) hastalarının yatarak fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti alabilmelerine ilişkin düzenleme yapıldı.

Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)’nde yer alan tüp bebek tedavilerinde daha önceki evliliğinden çocuğu olup mevcut evliliğinden ortak çocukları olmayan kişilerin tedavilerinin karşılandığına dair hükümde düzenlemeye gidildi.

Yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler fiyatları ile birlikte listelenmiş ve MEDULA hastane uygulamasına serbest kodsuz malzeme niteliği ile girilmesi uygulaması kaldırılmıştı. Ancak Kamu Hastanelerine (Sağlık Bakanlığı/Kamu Üniversite Hastaneleri), “Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler (EK-3/A)” kapsamında değerlendirilecek ürünlerin için 1 Nisan 2015’e kadar serbest kodsuz olarak MEDULA hastane uygulamasına girilmesine olanak verecek bir geçiş süreci tanımlanmıştı. Bahse konu sağlık hizmet sunucularının, tıbbi malzeme tedarikçilerinin ve özellikle hasta mağduriyetlerinin yaşanmasının engellenmesi için tanınan geçiş süresi, hazırlıkların tamamlanabilmesi için 1 Temmuza 2015’e kadar uzatıldı.

Çeşitli hastalıklar sebebi ile diyafragma kasının tam olarak işlevini yerine getiremediği ve bu nedenle kronik solunum yetmezliği olan durumlarda, hastaların kendi başına nefes alıp vermesine yardım eden ve solunum cihazına bağımlılığını azaltan “DİYAFRAGMATİK PACE- ELEKTROT ve UYGULAMA SETİ” geri ödeme kapsamına alındı.  

105 adet yeni ilaç ödeme listesine ilave edilerek vatandaşın erişimine sunuldu.

Listeye ilave edilen bu ilaçlardan 15 adedi daha önce sadece Türk Eczacıları Birliği aracılığıyla yurt dışından temin edilmekte iken yurt içinde vatandaşımızın ilaca daha kolay ulaşımına imkan vermek amacıyla eczanelerden teminine olanak sağlandı.

Ödeme listesine yeni ilaçlar alınarak veya ödeme listesinde mevcut bulunan ilaçlarda endikasyon düzenlemesi yapılarak, 15 ayrı endikasyonda (malign melanom, T-hücreli lenfoma, küçük hücreli dışı akciğer kanseri, kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon, makula dejenerasyonu, santral retinal ven tıkanıklığı, multiple skleroz, CAPS (kriyopirin ilişkili periyodik sendromlar), aksiyel spondilartrit, psöriyatik artrit, metastatik mide kanseri, miyelodisplastik sendrom, kronik kalp yetmezliği, KOAH ve AIDS) tedavi seçeneği artırılmış ve yeni tedaviler vatandaşın erişimine sunuldu.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
BAŞKANLIĞI