Sağlık Uygulama Tebliğ eki EK-3/C4 listesi ile ilgili önemli duyuru

Sağlık Uygulama Tebliğ eki EK-3/C4 listesi ile ilgili önemli duyuru

 

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
DUYURU

 

21/03/2014

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞ EKİ EK-3/C4 LİSTESİNDE YER ALAN “SONDA, HİDROFİLİK KENDİNDEN KAYGANLAŞTIRICILI” İSİMLİ TIBBİ MALZEME İLE İLGİLİ ÖNEMLİ

DUYURU

Bilindiği üzere 18.03.2014 tarihli 28945 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile SUT ve eki listelerde bazı düzenlemeler yapılmış idi. Söz konusu Tebliğin 32 inci maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde yayımlanmıştır.

a)“ÜRİNER SİSTEM SONDA, TORBA VE KATETERLERİ” başlığı altında yer alan “A10010” SUT kodlu tıbbi malzemenin ödeme kriterleri ve/veya kuralları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

A10010

SONDA, HİDROFİLİK KENDİNDEN KAYGANLAŞTIRICILI

1,35

(1) Rekürrent üretra darlığı (neden olan primer tanının raporda belirtilmesikoşulu ile) olan hastalara ayakta tedavilerinde kullanılması gerekli görülen hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sonda, üroloji, nefroloji, çocuk nefroloji veya çocuk cerrahisi uzman hekimlerinden birinin yer aldığı, nörojenik mesane (neden olan primer tanının raporda belirtilmesi koşulu ile ) olgularında ise üroloji, nefroloji, çocuk nefroloji, çocuk cerrahisi, nöroloji, çocuk nöroloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, geriatri uzman hekimlerinden birinin yer aldığı sağlık kurullarınca düzenlenen sağlık kurulu raporuna dayanılarak tüm hekimler tarafından reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.

 

 

Ancak, maddi bir hata nedeniyle söz konusu değişiklik ile “Sonda, Hidrofilik Kendinden Kayganlaştırıcılı “ adlı malzemenin ödeme kriterlerinin yalnızca birinci fıkrası yayımlanmıştır. Önceki düzenlemelerde yer alan (2), (3), (4) ve (5) inci fıkraları yapılacak ilk SUT değişikliğinde geriye dönük olarak yeniden düzenleme yapılacaktır. 

Söz konusu malzemeye ilişkin temin edilme ve geri ödeme kriterleri ekte yer aldığı şekildedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.  
 
Ek 1: “A10010” SUT kodlu “Sonda, Hidrofilik Kendinden Kayganlaştırıcılı” 
          adlı malzemenin temin edilme ve geri ödeme kriterleri 

 

 

 

 EK-1

 

SUT eki Ek-3/C-4 listesinde yer alan “A10010” SUT kodlu “Sonda, Hidrofilik Kendinden Kayganlaştırıcılı” adlı malzemenin temin edilme ve geri ödeme kriterleri aşağıdaki şekildedir;

 

SUT KODU

TIBBİ MALZEME ALAN TANIMI

FİYAT (TL)

A10010

SONDA, HİDROFİLİK KENDİNDEN KAYGANLAŞTIRICILI

1,35

 

(1) Rekürrent üretra darlığı (neden olan primer tanının raporda belirtilmesi koşulu ile) olan hastalara ayakta tedavilerinde kullanılması gerekli görülen hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sonda, üroloji, nefroloji, çocuk nefroloji veya çocuk cerrahisi uzman hekimlerinden birinin yer aldığı, nörojenik mesane (neden olan primer tanının raporda belirtilmesi koşulu ile ) olgularında ise üroloji, nefroloji, çocuk nefroloji, çocuk cerrahisi, nöroloji, çocuk nöroloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, geriatri uzman hekimlerinden birinin yer aldığı sağlık kurullarınca düzenlenen sağlık kurulu raporuna dayanılarak tüm hekimler tarafından reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.

(2) Raporda; teşhis, kullanım süresi ve günlük kullanım miktarı belirtilmelidir.

(3) Günlük en fazla 6 (altı) adet sonda bedeli Kurumca karşılanır.

(4) Rekürrent üretra darlığı, nörojenik mesane olgularında ve böbrek nakilli hastalara raporda belirtilmiş olmak şartıyla;

a) En fazla 5 (beş) adet hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sonda ile birlikte en fazla 1 (bir) adet hidrokit sonda,

b) Aktif çalışan ve/veya öğrenci olan hastalara en fazla 4 (dört) adet hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sonda ile birlikte en fazla 2 (iki) adet hidrokit sonda reçete edilebilir.

(5) Hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sondaların, en fazla 2 (iki) aylık miktarda reçete edilmesi halinde Kurumca bedelleri karşılanır.

 

EK-3/C4 listesi'nin güncel hali için tıklayınız

 

 
Geri