Sağlık Uygulama Tebliğ Eki Ek-2/B Listesinde Yer Alan 614.180 İşlem Kodu İle İlgili Duyuru...

Sağlık Uygulama Tebliğ Eki Ek-2/B Listesinde Yer Alan 614.180 İşlem Kodu İle İlgili Duyuru...

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
DUYURU


01.09.2014


SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞ EKİ EK-2/B LİSTESİNDE YER ALAN 614.180
İŞLEM KODU İLE İLGİLİ DUYURU

Bilindiği üzere 30.08.2014 tarihli 29104 sayılı ResmiGazetede yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile SUT ve ekli listelerde bazı düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu Tebliğ eki Ek-2/B Listesine eklenen "Perkütan omurga tümör ablasyon tedavisi" işleminin 614.171 olması gereken kodu sehven 614.180 olarak yayımlanmıştır.

"Perkütan omurga tümör ablasyon tedavisi" işleminin işlem kodu yapılacak ilk SUT değişikliğinde geriye dönük 614.171 olarak düzeltilecektir. Ayrıca "Perkütan omurga tümör ablasyon tedavisi" işleminin 614.171 işlem kodu üzerinden faturalandırılabilmesi için MEDULA sisteminde gerekli düzenleme yapılmıştır. 614.180 işlem kodunda herhangi bir değişiklik bulunmayıp uygulamaya devam edilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.