Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Destekler İlişkin Usul ve Esasları

Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Destekler İlişkin Usul ve Esasları

 Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Destekler İlişkin Usul ve Esasları da İçeren Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 25/06/2012 tarih ve 28334 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır

Ülkemizin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerini artırmak ve hizmet sektörlerinin uluslar arası rekabet gücünü geliştirmek amacıyla faaliyetlere ilişkin giderlerin belirli bir kısmının Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasına dair usul ve esaslar belirlenmiştir.

Geri