Sağlık raporlarını kim düzenleyecek?

Sağlık raporlarını kim düzenleyecek?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, 1.1.2013 gününden itibaren yürürlüğe girdi. Bugüne kadar işe girecek işçilerden bazıları için aile hekimleri işe giriş sağlık raporu düzenleyebiliyordu, ama artık bu görev onlardan peyderpey alındı. İşyeri hekimi ve OSGB'lere verildi

Ali Tezel Hocam, size yeni yasayla ilgili birkaç sorum olacak müsaadeniz olursa...
1- Bu yasaya göre işe giriş raporlarını (sağlık raporu) kim düzenleyecek? (Ben işyeri hekimi veya hizmet alınan ortak sağlık biriminden verilecek diye biliyorum.)
2- Aile hekimlerinin verdiği işe giriş raporları geçerli mi? Aile hekiminin verdiği raporun hukuki boyutu ne olur?
3- Bu yasanın 15. maddesine göre işe giriş raporları tamamen işyeri hekimi veya OSGB'lerden alınacak. Doğru mu?
4- İşçinin aldığı raporun masrafını işveren mi karşılayacak? (Daha doğrusu işyeri hekimi veya OSGB ile anlaştığı ve zaten onlara ücret ödediği için işçinin kesesinden ekstra ücret çıkmayacak mı?) Bu konu 22 bin aile hekimi ve diğer işyeri hekimliği yapan hekimleri ilgilendirmektedir. Cevaplarınız için tüm hekimler adına şimdiden teşekkür ederim.
Dr. Ahmet Suntur-Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Bilindiği gibi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
1- 50'den fazla çalışanı olan işyerleri için 01.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
2- 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 30.06.2014 tarihinden itibaren,
3- 50'den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 30.06.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.
26.12.2012 tarihinde yayınlanan "İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği"nde yer alan "İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi" yayınlanmış ve hangi işlerin çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli olduğu belirtilmiştir.

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU

6331 sayılı yasanın "Sağlık Gözetimi" başlıklı 15. maddesine göre de işverenler, işçilerin,
1) İşe girişlerinde, 2) İş değişikliğinde, 3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde, 4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla, yaptıkları işe uygun olup olmadığına dair sağlık raporu aldırmak zorundadır.
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.
6331 sayılı kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.
Son olarak da, sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz denmiştir.

GEÇİŞ SÜRECİNDE SORUN VAR

İşverenlerin, işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu veya Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) ile sözleşme imzalaması en başta belirttiğimiz gibi bazı işyerleri için 1 Temmuz 2014 günü başlayacaktır ama "Sağlık Gözetimi" başlıklı madde 1.1.2013 günü yürürlüğe girmiştir. Bu sebeple, "halen işyeri hekimi çalıştırma (sözleşme imzalama) zorunluluğu başlamayan işyeri çalışanları için işverenin "Sağlık Gözetimi" eskiden olduğu gibi aile hekimleri vasıtasıyla yapılabilir" diye düşünmekteyim. Ancak yasa tam olarak tüm işyerlerinde yürürlüğe girdiğinden artık aile hekimlerinin işe giriş sağlık raporu ve kontrol raporu düzenleme yetkisi olmayacaktır.

VAZİFE MALÜLLERİ ÇALIŞABİLİR

Ali Bey, 5434 sayılı kanunun 45. maddesi gereği Emekli Sandığı'ndan vazife malulü olarak emekli oldum. Şu an itibarıyla özel bir üniversitede veya özel bir şirkette güvenlik personeli olarak çalışmaya başlayacağım. Emekli aylığımdan kesilecek olan miktar ne kadardır ve hesaplaması nasıldır? İsmi saklı

Sayın okurum, vazife malulleri özel sektörde işe girebilirler ve emekli aylıklarını da (hiç kesintisiz) almaya devam ederler. Özel sektörde işe girince işveren size verdiği ücretten sadece kısa vadeli prim kesecektir (yüzde 2 civarında), ama siz dilerseniz işverene ve SGK'ya başvurup emeklilik primi de ödetebilirsiniz. SGK'ya emeklilik primi ödeyip ileride ikinci defa da emekli olabilirsiniz.