Sağlık.NET 'Beyan Doğum Tarihi' hakkında duyuru

Sağlık.NET 'Beyan Doğum Tarihi' hakkında duyuru

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğütarafından Sağlık.NET 'Beyan Doğum Tarihi' hakkında duyuruyayımlandı;

 

"'Sağlık.NET Yönetim Web Uygulamaları - Kişi Bilgileri Güncelleme' ekranından yapılan Beyan Doğum Tarihigüncelleme işlemi için uygulanan; "Beyan Doğum Tarihi, ResmiDoğum Tarihinden en fazla 1 yıl küçük, en fazla 6 yıl büyükgirilebilir." kuralı "Beyan Doğum Tarihi, Resmi Doğum Tarihindenen fazla 6 yıl küçük, en fazla 6 yıl büyük girilebilir." olacak şekilde düzenlenmiştir.

Yapılan düzenlemeye istinaden; kişilere ait Beyan DoğumTarihi güncellemeleri, Resmi Doğum Tarihine göre ±6 yıl aralığında ve bir defaya mahsus olmak üzere İl Halk Sağlığı Müdürlükleri ve Toplum Sağlığı  Merkezlerince yapılabilecektir.

Belirtilen tarih aralıkları için Beyan Doğum Tarihi güncelleme taleplerinin Genel Müdürlüğümüzeiletilmemesi gerekmektedir."