Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2012

Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2012

Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2012 yılına ait Sağlık İstatistikleri yayımlandı;

 

Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2012 Genel Bilgilendirme

Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2012’de yer alan indikatörlere ait değerlerler hesaplanırken uluslararası standartlar kullanılmış olup geçmişe yönelik veriler bu standartlar doğrultusunda revize edildi.

Bölümler ilgili detaylı açıklamaları bölüm sonlarında bulunan bilgi notlarında edinebilirsiniz. 

Tüm bölümlerde yer alan uluslararası karşılaştırmalar aşağıdaki 4 kaynaktan alındı;

1. Dünya Sağlık Örgütü Cenevre Ofisi’nin online veri tabanı “Global Health Observatory” (https://www.who.int/gho/en/), 194 ülkenin verisini içermektedir. DSÖ Avrupa Bölge Ofisinin veri tabanından (Health for All-HFA, https://data.euro.who.int/hfadb/) farklı olarak bu veri tabanında, ülkelerin beyan ettikleri veriler değil DSÖ tarafından yapılan projeksiyonlar yer almaktadır. Ülkeler arası karşılaştırma yapılmak üzere DSÖ, ülkelerin verilerini projekte etmektedir. 

2. Dünya Sağlık Örgütü’nün “World Health Statistics” raporu (https://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/en/index.html), her sene Mayıs ayında Dünya Sağlık Asamblesi’nde dağıtılmaktadır. Raporda yer alan veriler Global Health Observatory veri tabanında yer alan verilerdir. Raporda yer alan en son veriler, raporun yayınlandığı yıldan 2 sene öncesine aittir. 

2013 yılı içerisinde yayınlanan “World Health Statistics 2013” raporunda yer alan ülkelerin verileri 2011 veya en son mevcut olan yıla aittir. 

3. OECD online veri tabanı “OECD Health Data”da yer alan veriler, ülkelerin beyanına göredir. Bu nedenle DSÖ veri tabanında yer alan verilerle uyumsuzluklar olabilmektedir. Sağlık harcamalarına ilişkin veriler özellikle OECD Health Data’dan elde edilmektedir. Veri tabanındaki en son veriler, 2 sene öncesine aittir. “OECD Health Data 2013” veri tabanında ülkelerin en yeni verisi 2011 yılı veya ulaşılabilen en son yıla aittir.

4. “OECD Health at a Glance”, OECD Health Data veri tabanında yer alan veriler analiz edilerek hazırlanan bir rapordur.

 

İstatistik yıllığını görüntülemek için tıklayınız.

 

 

Geri