Sağlık hizmet sunucularına biyometrik kimlik doğrulama sistemi hakkında duyuru

Sağlık hizmet sunucularına biyometrik kimlik doğrulama sistemi hakkında duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından Sağlık hizmet sunucularına biyometrik kimlik doğrulama sistemi hakkında duyuru yayımlandı;

 

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

DUYURU

05/08/2013

 

SAĞLIK HİZMET SUNUCULARINA DUYURU
(BİYOMETRİK KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ)

 

Bilindiği üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 67. Maddesine istinaden Biyometrik Kimlik Doğrulama Sisteminin kullanılması, sağlık hizmeti sunan 2. Basamak sağlıktesislerinde 22.03.2013 tarihli duyuru ile 01.09.2013 tarihine kadar zorunlu kılınmış idi.

Bu doğrultuda Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemine geçiş konusunda belirlenen 01.09.2013 tarihinde herhangi bir erteleme söz konusu olmayacak olup, bu tarihten itibaren 01.12.2013 tarihine kadar sağlık hizmeti sunucularımızın temin edeceği biyometrik kimlik doğrulama cihazlarının uygulamada doğabilecek teknik arıza veya buna benzer sıkıntıları ile karşılaşılması durumu da göz önünde bulundurularak, provizyon kesintisine gidilmesinde gerek hizmet alan vatandaşlarımız gereksesağlık hizmet sunucularımız açısından mağduriyetlere meydan verilmemesi açısından anılan cihazların test edilmesi kapsamında provizyon verilmeye devam edilecektir. Sağlık hizmeti sunucularımıza sağlanan bu süre zarfında doğabilecek sıkıntılara karşı anılan cihazları test etme imkanını ortadan kaldıracak şekilde geç alımlara gidilmesi ileride sağlık hizmeti sunucularımızı daha büyük sıkıntılara sevk edeceğinden bu süre zarfında anılan cihazları temin ederek uygulamaya dahil etmeleri gerekmektedir. Aksi durumda provizyon kesintisi ile karşılaşılacak olup teknik ve buna benzer sıkıntılar mazeret olarak kabul edilmeyecektir.

 

Önemle duyurulur.

 

 

Geri