Sağlık Hizmet Sunucularının Dikkatine Konulu Duyuru

Sağlık Hizmet Sunucularının Dikkatine Konulu Duyuru

 T.C.

SOSYAL  GÜVENLİK  KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü


20.09.2012

DUYURU
SAĞLIK  HİZMET  SUNUCULARININ DİKKATİNE


Bilindiği üzere, TİTUBB sisteminin  yeni  versiyonu 14.01.2011 tarihinde faaliyete geçmiştir. Bu tarih itibariyle kayıt/bildirim işlemleri için gerekli veri girişleri yeni  TİTUBB sürümünden yapılabilmekle birlikte, geçiş aşamasında yaşanabilecek muhtemel sıkıntıların aşılabilmesi ve geri ödeme sisteminde sorun yaşanmaması için eski TİTUBB Sürümü de faaliyete devam etmekte idi. Ancak, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu ortak kararı ile 17.11.2011 tarihinden itibaren eski TİTUBB sürümüne veri giriş işlemleri durdurulmuştur. Bu aşamada ise Sosyal Güvenlik Kurumu olarak eski TİTUBB sürümünde kayıtlı malzemelerin MEDULA ve İl Müdürlükleri fatura inceleme birimlerinde kullanılması uygulamasına devam edilmiştir. Bu uygulamanın ise 01.09.2012 tarihinden itibaren uygulamasının durdurulacağı 01.06.2012 tarihinde yapılan duyuru ile duyurulmuştur.

Buna göre, Kurum Resmi internet sitesinde ve TITUBB Portal’da 01.06.2012 tarihinde duyurulan eski TITUBB sisteminde alınan firma ve ürün kayıtlarının 01.09.2012 tarihinden itibaren dikkate alınmayacağı, dolayısıyla tıbbi malzeme tedarikçisi firmaların yeni TITUBB sisteminde kayıtlarını tamamlamalarına yönelik duyuru ilanına istinaden, stoklarında bulunan eski TITUBB sisteminde kayıtlı olup yeni sistemde TITUBB SGK kayıt onayları olmayan malzemelerin TITUBB kayıtlarını 01.09.2012’den önce firmalara tamamlattırmayan Sağlık Hizmeti Sunucuları, malzemeyi temin ettikleri firmalara TITUBB kayıtlarını işlem tarihinden önce (malzemenin sağlık hizmeti için kullanılmasından önce) tamamlatılmasının sağlanması ödemelerde sıkıntı yaşanmaması açısından önemle duyurulur.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Geri