Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 Aralık 2014 Tarihli ve 29221 Sayılı Mükerrer Resmî Gazete'de yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Yönetmelik, 30 Aralık 2014 tarih ve Mükerrer 29221 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikle; ‘Hastane müdürü’ de yönetmelik kapsamına alındı. Şube müdürü, hastane müdürü ve bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınacak.

Görevde yükselme yazılı sınavında, yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılacak. Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanacak ve başarı puanı olarak yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınacak.

Şube müdürlüklerine görevde yükselme ile atanmaya ilişkin de düzenleme yapıldı. Yapılan değişikliğe göre;

· İl ve ilçe sağlık müdürlükleri ile halk sağlığı müdürlüklerinde bulunan sağlıkla ilgili şube müdürü kadrolarına atanabilmek için; sağlıkla ilgili en az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları tercih edilmek kaydıyla dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

· İl ve ilçe sağlık müdürlükleri ile halk sağlığı müdürlüklerinde bulunan diğer şube müdürü kadrolarına atanabilmek için; en az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak gerekmektedir.

Hastane müdürü kadrolarına atanabilmek için; sağlık idaresi yüksekokulu, sağlık kurumları yöneticiliği, sağlık kurumları işletmeciliği mezunu veya temel eğitimi idare ve işletmecilik olan yüksekokul veya fakültelerden mezun olup hastane işletmeciliği konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar tercih edilmek kaydıyla dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak gerekmektedir.

Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında en az iki yıl çalışmış olmak şartı, görevde yükselme sınavına tâbi olarak atanacaklarda aranan genel şartlar arasına eklendi.