Sağlık Bakanlığı Tarafından Yayınlanan Özel Hastaneler ve Ayakta Teşhis Tedavi Merkezleri Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikler

Sağlık Bakanlığı Tarafından Yayınlanan Özel Hastaneler ve Ayakta Teşhis Tedavi Merkezleri Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikler

Sağlık Bakanlığı tarafından 11.07.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan "Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve "Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte DeğişiklikYapılmasına Dair Yönetmelik" metinlerini aşağıda bulabilirsiniz.

Bilgilerinize,

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞŞİİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK