Sağlık Bakanlığı Tarafından Yayınlanan Faturalandırılmasında Sorun Yaşanan İşlemlere Yönelik Çalışma

Sağlık Bakanlığı Tarafından Yayınlanan Faturalandırılmasında Sorun Yaşanan İşlemlere Yönelik Çalışma

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu HastaneleriKurumu tarafından Sağlık tesislerinde faturalandırılmasında sorun yaşanan işlemlere yönelik mevcut durum analizinin yapılması, süreçlerin belirlenmesi çalışması hakkında duyuru yayımlandı.

SAĞLIK TESİSLERİMİZCE FATURALANDIRILMASINDA SORUN YAŞANAN İŞLEMLERE YÖNELİK MEVCUT DURUM ANALİZİNİN YAPILMASI, SÜREÇLERİN BELİRLENMESİ ÇALIŞMASI

4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda DeğişiklikYapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair Bakanlar Kurulu Kararı ve Global Bütçe KapsamındaGötürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alımına İlişkin Bakanlığımız ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan Protokol kapsamında SUT eki fiyattarifelerinde yer almayan ya da yer aldığı halde getirilen kısıtlamalar nedeniyle bedeli karşılanmayan malzeme ve işlemler ile Bakanlığımızın sosyal politikaları çerçevesinde ücretsiz olarak verilenhizmetlerden dolayı sağlık tesislerimiz tahsil edemedikleri halde bir takım giderlere katlanmak durumunda kalmaktadır.

Katlanılmak durumunda kalınan ancak bedeli tahsil edilemeyen iş ve işlemlere yönelik mevcut durum analizinin yapılması, uygulama birliği açısından süreçlere yönelik algoritmalarının oluşturulması, bahsigeçen işlemlerin her bir sağlık tesisine olan mali yükünün hesaplanabilmesi ve sağlık tesislerimizde faturalandırma ile ilgili yaşanan problemlerin tespiti için Ankara İli içerisinde bulunan Genel Sekreterliklerimizin bünyesinde görev yapan Maliyetlendirme ve Fiyatlandırma personeli ile SağlıkTesislerimizin Faturalandırma Birim Sorumlularının ve Bakanlığımız merkez ve bağlı kuruluşlarının konuyla ilgili paydaş birimlerinin görevlilerinin katılımı ile 14.04.2014 ve 13.05.2014 tarihlerinde  değerlendirmetoplantıları yapılmıştır.

Bu kapsamda sağlık tesislerimiz için uygulamada çok önemli olan algoritmalar ve raporun metin kısmı oluşturulmuş ve web sayfamızda “TASLAK” olarak yayınlanmaktadır. Konu çok kapsamlı, uygulamalarbirbirinden farklı ve mevzuatı çok geniş olmasından dolayı oluşturulan taslak rapor hakkında 18.07.2014tarihine kadar görüş ve önerilerinizin başkanlığımız tkhk.finansalanaliz@saglik.gov.tr mail adresine“FATURA GÖRÜŞ ve ÖNERİ” konu başlığı ile gönderilmesi hususu önem arz etmektedir.

RAPOR İÇİN TIKLAYINIZ.

ALGORİTMALAR İÇİN TIKLAYINIZ.