Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan Geleneksel, Tamamlayıcı, Alternatif Tıp Uygulamaları Yönetmelik Taslağı Görüş ve Önerilere Açılmıştır

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan Geleneksel, Tamamlayıcı, Alternatif Tıp Uygulamaları Yönetmelik Taslağı Görüş ve Önerilere Açılmıştır

 Sayın İlgililer,

    Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan Geleneksel, Tamamlayıcı, Alternatif Tıp Uygulamaları Yönetmelik Taslağı ekte sunulmaktadır. Taslak yönetmelikle ilgili görüş ve önerilerinizin ekte sunulan Değerlendirme Çizelgesine uygun olarak doldurularak, 28.02.2014 tarihine kadar shgm.alternatiftip@saglik.gov.tr adresine gönderilmesi rica olunur.

Geleneksel, Tamamlayıcı, Alternatif Tıp Uygulamaları Yönetmelik Taslağı için tıklayınız.

Değerlendirme Çizelgesi için tıklayınız.