Sağlık Turizmi

Sağlık Turizmi

 Amerikan başkanı yemin töreninde kürsüde ilk konuşmasını yaparken ülkesindeki sağlığın ne denli pahalı olduğunu ve 46 milyon insanın herhangi bir sağlık sigortası olmadığını söylüyordu. Yine yüksek tirajlı bir Amerikan gazetesinde yapılan ankette “by-pass ameliyatınızı Türkiye’de olmak ister misiniz? Hem de 5 yıldızlı bir otelde ağırlanma fırsatı ile beraber “ sorusu sorulmuş. Yanıtlayanların % 20 si asla derken, % 40’ı evet  ve son yüzde % 40 ı ise daha iyi bir tanıtım ile neden olmasın cevabını vermiştir.

 

 İngiltere’de rahatsızlandınız ve anjio yapılması gerekiyor maliyeti ne olur diye merak ediyorsanız cevap ortalama 15.000 $. Diyelim ki anjio yapan hekiminiz hemen by pass ameliyatı geçirmenizi söyledi ve sizde razı oldunuz. Bilin bakalım maliyeti ne kadar ? Tekrar yanıtlayalım: ortalama 25.000 $  acaba aynı durum Türkiye’de olsaydı ne olurdu ? 10.000 $ ‘a hem anjio hem de by pass ameliyatı geçirebilirdiniz.

 

Ülkemizi turizm rakamları ile değerlendirdiğimiz zaman 2008 yılı itibari ile değerlendirirsek gelen turist sayısı yaklaşık 31 milyon kişi iken bunların 26 milyonu yabancı 5 milyonu ise vatandaş olan turistlerdir. Yaklaşık 22 milyar dolar gelir elde edilmiştir. Yabancıların kişi başı harcadıkları rakam ise 710 $ civarındadır. Bu istatistikler içinde sağlık turizminin payı % 1,5 dolayındadır.

 

Bu bilgiler ışığında çeşitli tespitler yapabiliriz:

 

1-          Ülkemize gelen turist sayısı önceki yıllara nazaran artmaktadır.

2-          Ülkemizin döviz girdisi önceki yıllarla kıyaslandığında artmaktadır.

3-          Ülkemize gelen turist sayısı ve döviz girdisi oranlandığında ise ortalama harcama düzeyleri azalmaktadır.

4-          Sağlık turizminin payı genele göre hayli düşüktür

 

Turizmi sınıfladığımız zaman inanç turizminden kış turizmine, kültür turizminden kaplıca turizmine kadar 20 ‘ ye yakın turizm kolu sayabiliriz. Maalesef ki sağlık turizminde dünya ile kıyaslandığımız zaman işlerin istenilen düzeyde olmadığını söylemek mümkündür. Oysaki 4 mevsimi de yaşayan, doğal güzellikleri ile dudak ısırtan, coğrafi konumu itibari ile sürekli kıskanılan ülkemizde iş sağlık turizmine gelince birkaç şahsi teşebbüsten başka geliştirebildiğimiz çokta fazla projemiz bulunmamaktadır. Bu arada ülkemizde 2002 yılı sonrasında yapılan özel sağlık sektörü yatırımları ile teknoloji ve altyapı olarak dünya standartlarında hastanelere sahip olduğumuzun söylenmesi gerekir.  Gerçi son zamanlarda gerek sağlık bakanlığımızın ve gerek kültür turizm bakanlığımızın konunun üzerine eğildiğini bakanlarımızın yaptığı demeçlerden takip edebiliyoruz. Bu durumda kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor. Ne yapmalıyız?

 

1-       Son yıllarda özel hastaneciliğin yaratmış olduğu verimliliğin artırılmasına yönelik projeler üretmeliyiz.

2-       Sağlık turizminde uzmanlaşacak acentalar oluşturmalıyız

3-       Yabancı sigorta şirketleri ile diyaloglar kurmalıyız

4-       Kendimizi tanıtabileceğimiz web siteleri, broşürler vb. oluşturmalıyız

5-       Yabancı basında ülkemizde sağlık sisteminin modernizasyonuna ilişkin haberler çıkartmalıyız

6-       Azda olsa ülkemizde tedavi olmuş hastalarımız vasıtası ile insanlara ulaşmalıyız

7-       Daha ucuza daha kaliteli hizmeti sunabildiğimizi dünyaya kanıtlamalıyı

8-       Yabancı ülkelerdeki elçiliklerimizde sağlık masaları kurmalı ve ülkemizi ziyaret edecek insanlara ülkelerinde ulaşmalıyız

9-       Yabancı ülkedeki Türk derneklerini harekete geçirmeliyiz

10-   Yabancı hastaneler ile anlaşmalar sağlamalıyız.

 

Ama en önemlisi bunları oluşturacak kaynaklar bulmalıyız. Turistlerin 710 $ değil 10.000 $ bırakacağı alanlarda kendimizi geliştirmek umuduyla…