Sağlık Bakanlığından Önemli Duyuru - Yeşil Kart Ödenekleri

Sağlık Bakanlığından Önemli Duyuru - Yeşil Kart Ödenekleri

 Bakanlığımıza Bağlı Kurumların YK ve SGK Ödenekleri Tahsis Edilmiştir.


TÜM KURUMLARIMIZIN VE ÖZEL HASTANELERİN DİKKATİNE!

Bakanlığımıza bağlı 2’ nci ve 3’ ncü basamak Sağlık kurumlarımızın SGK ve YK ödenekleri 7 Aralık 2011 tarihi itibari ile ilgili Banka Hesapları ile ilgili Muhasebe ve Malmüdürlükleri hesaplarına aktarılmaya başlanacaktır.

Ayrıca kurumlarımıza ait ilaç ödenekleri ile özel hastanelerin yeşil kart tedavi ödenekleri de ilgili Muhasebe ve Mal müdürlükleri hesaplarına aktarılmıştır.Kurumlarımızın gelen ödeneği takip ederek mevcut çalıştıkları banka hesaplarına almaları ve muhasebe kayıtlarını yapmaları ivedilik arz etmektedir. Sağlık Müdürlüklerinin de Eczane ödeneklerinin kullandırılmasında gerekli özeni göstermeleri önem arz etmektedir.