Sağlık Bakanlığı o ifadeleri yasakladı - Sağlıkta Reklam Yasağı

Sağlık Bakanlığı, özel sağlık kuruluşlarının görsel, işitsel ve internet medyasındaki ilanlarını mercek altına aldı.

Buna göre, tanıtım ilanlarında ' ilk ', 'tek', 'üstün teknolojik   yatırım ', 'bu hastalıkta uygulanması gereken en  uygun  metod', 'bembeyaz bir gülümseme için 24'e kadar açığız' gibi ifadeler bulundurulamayacak.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Nihat Tosun'un imzasıyla ' Bilgilendirme  ve Tanıtım Faaliyetleri' konulu bir genelge yayınlandı.
 Genelgede, özelsağlıkkuruluşlarına ilişkin yönetmeliklerde;  sağlık  kuruluşları tarafından tıbbi deontoloji ve meslek etiği kurallarına aykırı, insanları yanıltan, yanlış yönlendiren, talep oluşturmaya yönelik, doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış veya yerleşik tıbbi metod haline gelmemiş  uygulamalara  dayalı tanıtım yapılamayacağı, yalnızca  ruhsatında  kayıtlı  hizmet  alanlarına ilişkin  bilgilendirme yapılabileceği, bunun dışında da her türlü basılı ve görsel yayınlarda reklam yapılamayacağına ilişkin düzenlemelere yer verildiği aktarıldı.
 Mevzuatta izin verilen  bilgilendirme  ve tanıtım kapsamı dışında faaliyette bulunan  özel   sağlık kuruluşları hakkında kanun ve ilgili yönetmeliklerdeki yaptırımların uygulandığını kaydetti.
 Tosun, "Ancak son zamanlarda  özel   sağlık  kuruluşları tarafından yapılan ilan ve tanıtımlarda maksadını aşan ifadelere yer verildiği ve  bilgilendirme  ve tanıtımının reklam boyutuna taşındığı görülmüştür." dedi.

İLANLARDA, 'TEK', ' İLK ', 'EN SON  TEKNOLOJİK  CİHAZ GİBİ' İFADELER BULUNDURULAMAYACAK

Genelgede  bilgilendirme  ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili hususlara açıklık getiren Tosun, özel sağlık  kuruluşları tarafından hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dalları, adres ve iletişim bilgileri konularında toplumu bilgilendirmek amacıyla, faaliyete başladığı tarihten itibaren en fazla bir ay süre ile ilan verilmesinin mecburi olduğunu hatırlattı.
 Tosun, "İlanlarda, tıbbi deontoloji ve mesleki etik kurallarına aykırı şekilde, faaliyet izin belgesinde yazılı uzmanlık dallarından başka hastaları kabul ve tedavi ettiği intibaını uyandıran ifadelere insanların güvenini, bilgi ve tecrübe eksikliğini istismar eden 'ilk', 'tek', 'deneyimli', 'üstün teknolojik yatırım', 'farklı bir anlayışla', 'güçlü ve uzman kadro', 'sağlıkta kalite', 'daha az komplikasyon, daha çok hasta konforu, daha erken taburcu olma imkanı', 'fark edilen güzelliğin fark yaratan adresi', 'bu hastalıkta uygulanması gereken en uygun metod', 'herkes en az bir defa yaptırmalı', 'çok kısa bir sürede ağrısız, acısız bir şekilde kurtulabilirsiniz', 'bembeyaz bir gülümseme için 24'e kadar açığız', 'bıçaksız lazer teknolojisi ile gözlerde HD kalitesi', '... dönemde bu tetkik yapılmazsa...hastalıkengellenemez', 'önceden tedbirinizi alın', 'bu cihazla hiçbir şey saklanmaz', 'el bileğinden kalbe giden yol Radial anjiyografi yöntemi' 'en son teknolojik cihaz' gibi hizmet veya kuruluşun diğer hizmet veya kuruluşlardan farklı olduğunu ifade eden, talep oluşturan ve verilen sağlık hizmetine ticari yön veren ifadelere yer verilmemesi mecburidir." dedi.

"İNTERNET ARACILIĞI İLE REKLAM YAPILAMAZ"

Oluşturulaninternetsayfalarına da değinen Tosun, bu sayfalarda sadece hasta kabul ve tedavi ettikleri uzmanlık dalları, faaliyet izin belgelerinde yer alan ünite ve cihazlar, çalışma saatleri, iletişim ve adres bilgileri ile tedavi edici sağlık hizmetine yönelik olmaması ve alanı ile ilgili bilgi ve tecrübeye sahip sağlık meslek mensupları tarafından verilmesi kaydıyla sağlık bilgilerine yer verilebileceğini kaydetti. İnternet aracılığı ile hiçbir şekilde reklam yapılamayacağını belirtti.
 Tosun, özel sağlık kuruluşlarının, kuruluşları veya hizmetleri ile ilgili olarak belirtilen hususlara uygun olmayan yazı, el broşürü, kartvizit, ilan, tanıtım veya reklam materyalleri bulundurulması ve dağıtılmasının da yasak olduğunu hatırlattı.
 "Kişilerin bilgi ve rızaları olmaksızın şahsi telefonlarının rastgele aranmaması, mektup, kısa mesaj ve e-posta gönderilmemesi, kuruluşların daha önce gelen kişilerle ancak hastalıkları ile ilgili veya randevu zamanlarının bildirilmesi hususlarında iletişime geçilmesi mecburidir." dedi.
 Tosun, mevzuat çerçevesinde özel sağlık kuruluşlarının sundukları servis hizmetleri ile ilgili olarak reklam yapamayacaklarını, ilan veremeyeceklerini, talep yaratmaya yönelik faaliyetlerde bulunamayacaklarını aktardı.

TIBBİ FAYDALARI KLİNİK ÇALIŞMALARLA KANITLANMAMIŞ METODLARLA TEDAVİ REKLAMLARINA DİKKAT

Hekim dahi olsa hiç kimsenin doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış ve rutin tedavi yöntemi haline gelmemiş herhangi bir metodu hastalar üzerine uygulama yetkisinin bulunmadığını vurgulayan Tosun, "Ancak bazı hekim ve kimselerin tıbbi faydaları klinik çalışmalarla kanıtlanmamış metodlarla hastalıkları tedavi ettiği veya tedaviye yardımcı olduğu, her türlü görsel, işitsel ve internet medyasında bu yönde birçok tanıtım ve reklam yapıldığı müşahede edilmektedir. Bu tür faaliyetlerin 1219 Sayılı Kanuna aykırılık oluşturması hasebiyle bu nevi faaliyetlerin tespit edilmesi durumunda kanunda öngörülen idari müeyyidelerin derhal uygulanması, adli müeyyideler açısından adli makamlara bildirimde bulunulması gerekmektedir." ifadelerini kullandı. Tosun, özel sağlık kuruluşlarının görsel, işitsel ve internet medyasında söz konusu hususlara uygun bulunmayan tanıtımlarının durdurulması, halka açık alanlarda bulunan ilanların ve tanıtıma yönelik tabelaların kaldırılması hususunda uyarılmasını istedi.

KAYNAK : Samanyolu Haber