Resmi Tatil Günlerinde Düzenlenen Reçeteler

Türk Eczacıları Birliği (TEB), resmi tatil günlerinde özel sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenen reçeteler ile ilgili, SGK'dan gelen cevabi yazı hakkında duyuru yayımladı.

Türk Eczacıları Birliği tarafından Sosyal GüvenlikKurumu'na gönderilen 09.12.2014 tarih ve 4325 sayılı yazı ile,

Kurum tarafından MEDULA-Hastane sistemi üzerindenözel sağlık hizmeti sunucuları için 01.04.2014 tarihi itibari ile resmi tatil günlerinde, 4400 branş kodlu acil branş, hemodiyaliz ve onkolojik tedavi dışında provizyon (ilk takip numarası) verilemeyeceğinin duyurulduğu, ancak Birliğimize özel sağlık hizmet sunucuları tarafından resmi tatil günlerinde belirtilen branşlar dışında e-reçete düzenlenebildiği bilgisi ulaştığı bildirilmiş olup,

Özel sağlık hizmet sunucuları tarafından pazar günleri ve   diğer resmi tatil günlerinde acil branş, hemodiyaliz ve onkolojik tedavi dışında provizyon verilmemesinin sağlanması talep edilmişti.

Talebimize istinaden Kurumdan gelen  cevabi yazı ile,

Özel Sağlık hizmet sunucuları tarafından provizyon alımı engellenen branş kodları için Pazar günü ve diğer resmitatil günlerinde e-reçete düzenlenemediği, bu günlerde düzenlenen manuel reçete kaydının sistem tarafından engellenmesinin teknik olarak mümkün olmadığı,

Ancak, olası kesintilere engel olabilmek için özel sağlık hizmet sunucularında resmi tatil ve Pazar günlerinde düzenlenen yatan hasta ve acil reçetesi dışındaki reçetelerin girişi sırasında “Reçete resmi tatil gününde yazıldığından reçetenin yazıldığı branşa dikkat ediniz.” şeklinde bir uyarı mesajı  verecek şekilde sistemde düzenleme yapıldığı bildirilmektedir.

Kurumun yazısı ekte iletilmekte olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.