Referans #2

Bu bölüm, ikinci örnek referansın açıklamasıdır.