Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığından Duyuru

Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığından Duyuru

     Performansa dayalı ek ödeme uygulamasının takip edilebilmesi, analiz yapılması ve sonuçların değerlendirilmesi için Bakanlığımıza bağlı tüm ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarımızın Performans Yönetimi Bilgi Sistemine her ayın 25’ ine kadar düzenli olarak veri göndermelerine ilişkin gerekli açıklamalar Genel Müdürlüğümüzce yapılmış idi.

    Performans Yönetimi Bilgi Sistemine veri gönderiminin zorunluluğu hususunda gerekli açıklamalar yapılmış olmasına rağmen, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarımızın Performans Yönetimi Bilgi Sistemine zamanında ve doğru veri göndermedikleri veya eksik veri gönderdikleri tespit edilmiştir. Kurumlarımızın yılsonunda hesaplanacak olan kurumsal performans katsayısı tespitine esas bileşen olan veri izleme katsayısından olumsuz etkilenmemeleri bakımından Performans Yönetimi Bilgi Sistemine istenilen tüm verileri zamanında ve eksiksiz bir şekilde göndermeleri gerekmektedirAksi takdirde ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumları Performans Yönetimi Bilgi Sistemine (PYBS) Veri Gönderimi göstergesinden (0) puan alacağından veri izleme katsayısı hesabında olumsuz etkileneceklerdir. Bu nedenle Kurum Yöneticilerinin Performans Yönetimi Bilgi Sistemine doğru ve zamanında veri gönderimini sağlamaları ve veri gönderiminin yapılıp yapılmadığını takip etmeleri önem taşımaktadır.

         Tüm kurum yöneticilerimize önemle duyurulur.

 

İletişim:Analiz ve Verimlilik Şube Müdürlüğü

0312 458 50 26-28-29-05