Özel ve üniversite hastanelerinin TİG sistemine veri göndermelerine ilişkin açıklama

Özel ve üniversite hastanelerinin TİG sistemine veri göndermelerine ilişkin açıklama

TİG çalışmaları dahilinde  verilecek  olan  klinik  kodlama eğitimlerinin   verimli  olması  ve kaliteli    veri  toplanabilmesi için personel  seçiminde titiz davranılması önem arz etmektedir.


Klinik  kodlayıcı  eğitimine   gönderilecek   personelin , Tıbbi Terminoloji, Hastalık Bilgisi, Tıbbi Süreçler, Tıbbi Dokümantasyon konusunda bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Söz konusu  eğitim  içerisinde kodlayıcı  personele  ICD 10 AM kombinasyon kodları için  özellikle  tıbbi terminoloji, hastalık seyirleri  ve  anatomi bilgisi  verilmektedir . ICD 10 AM standart ve  kurallarına uygun  şekilde   klinik  kodlama  verilerinin  toplanması  amacıyla  gerekli  personel   sayısı (  bir kodlayıcı günde ortalama 40-70  arasında  hasta  dosyasını   klinik  kodlama yaparak  sisteme girebilmektedir) günlük taburcu olan yatan hasta  sayısı  dikkate alınarak belirlenmelidir. Ayrıca görevlendirilecek  olan  klinik  kodlayıcı  personelin  izin, hastalık,  iş   sözleşmesi  durumları da dikkate alınarak her hastanede en az 2( iki ) kişi olması uygun olacaktır.

Sisteme  girilecek  veriler  genel olarak; hastalıklara yönelik tanılar,  işlemler , sağlık durumunu  etkileyen faktörler  ve   görüntüleme   yöntemleri  gibi  klinik   verilerin  yanı sıra hastaların  yaş , cinsiyet, hastanede kalış gün  sayısı , yoğun bakımda kalıp kalmadığı  ve  kalmış  ise  kalış gün  sayısı ,  başvuru  şekli, taburcu şekli gibi verileri  içermektedir.

TİG  Klinik   Veri   Giriş   programı  hasta düzeyinde gerekli medikal  verilerin  mümkün olduğunca  hızlı , doğru  ve güvenli   bir   şekilde  toplanması, hasta bazında TİG' lerin otomatik oluşturulması  ve  de sonrasında gerekli analizlerin  yapılabilmesi  amacıyla   geliştirilmiştir . TİG Klinik  Veri   Girişi   internet  ağı üzerinden  çalışan   bir sistemdir . Hastanelerin  güvenli   bir   şekilde   veri   gönderebilmesi  adına gerekli tanımlamalar yapılacaktır. Bu tanımlamalar için hastanelerden  bir  takım bilgiler  istenecek  olup gerekli duyurular internet   sayfamızdan yapılacaktır.

Önemle duyurulur.

 
Geri