Özel ve üniversite hastanelerine önemli TİG duyurusu

Özel ve üniversite hastanelerine önemli TİG duyurusu

Sağlık Bakanlığı Teşhis İlişkili Gruplar (TİG) Daire Başkanlığı tarafından özel ve üniversite hastanelerinin TİG veri sistemineveri göndermesi hakkında önemli yazı yayımlandı;

 

Bilindiği üzere, Bakanlığımız tarafından özel ve üniversitehastanelerine yönelik TİG çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda klinik kodlamacı yetiştirmeye yönelik eğitimler düzenlenmiş ve Eylül 2013 itibariyle veri gönderme zorunluluğu başlamış, konu genelge ile duyurulmuştur.
 

TİG çalışmalarının sürekliliği açısından özel ve üniversitehastanelerinin gerekli özeni göstermesi, tam ve zamanındahasta verilerini sisteme göndermeleri gerektiği hususu hastane yöenetimlerine önemle duyurulur.

 

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 16304150/602.03.04.01/2013.5363.38403
Konu :Özel ve Üniversite Hastanelerin
TİG Sistemine Veri Göndermesi hk.

………………… VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)


İlgi: 13/06/2013 tarih ve 01.06.02/21217 sayılı Genelgemiz.

İlgide kayıtlı Genelgemiz ile; özel hastaneler ve üniversite hastanelerinin 1 Eylül 2013 tarihinden itibaren TİG veri sistemine düzenli bir şekilde hasta verilerini göndermeleri gerektiği bildirilmiş idi.

Bu kapsamda Bakanlığımızca özel hastanelere ve üniversite hastanelerine yönelik klinik kodlamaeğitimleri düzenlenmiş, sisteme hastanelerin kayıtları yapılmış ve kullanıcı şifreleri tanımlanmıştır.

Bakanlığımızca TİG veri sisteminin tetkiki neticesinde; halen sisteme kayıt yaptırmayan hastanelerin bulunduğu, kayıt yaptıran bazı hastanelerin henüz veri göndermeye başlamadığı ve veri gönderen hastanelerin çoğunluğunun ise eksik veri gönderdiği tespit edilmiştir.

İlgide kayıtlı Genelgemizde de belirtildiği üzere; 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK)’nin“Bilgi toplama, işleme ve paylaşma yetkisi” başlıklı 47. Madde 1. Fıkrada “Bakanlık ve bağlı kuruluşların, mevzuatla kendilerine verilen görevleri, e-devlet uygulamalarına uygun olarak daha etkin ve hızlı  biçimde yerine getirebilmek için, bütün kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından; sağlık hizmeti alanların, aldıkları sağlık hizmetinin gereği olarakilgili  sağlık kurum ve kuruluşuna vermek zorunda oldukları kişisel bilgileri ve bu kimselere verilen hizmeteilişkin bilgileri her türlü vasıtayla toplamaya, işlemeye ve paylaşmaya yetkilidir.”3. Fıkrada “Bakanlık ve bağlı kuruluşları, mevzuatla kendilerine verilen görevleri yerine getirebilmek için gereken bilgileri, kamu ve özel ilgili bütün kişi ve kuruluşlardan istemeye yetkilidir. İlgili kişi ve kuruluşlar istenilen bilgileri vermekle yükümlüdür.” hükümleri yer almaktadır.

Bu çerçevede, özel hastaneler ile üniversite hastanelerinin TİG sistemine zamanında, tam ve doğru verigirişi yapmalarının sağlanması ve bu konuda gerekli tedbirlerin alınması hususunda;

Gereğini ve bilgilerinizi rica ederim.

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN
Genel Müdür V.

DAĞITIM
Gereği :    

1- 81 İl Valiliği(İl Sağlık Müdürlüğü)