Özel Sağlık Sunucularında Görev Yapan Hekimlerin Sigortalılıklarına İlişkin Genelge Yayınlandı.

Özel Sağlık Sunucularında Görev Yapan Hekimlerin Sigortalılıklarına İlişkin Genelge Yayınlandı.

23.04.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değiişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un özel sağlık sunucularında hizmet yapan hekimlerin sigortalılığına ilişkin düzenlemeler içeren 49. maddesi ile ilgili olarak SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü'nce genelge yayınlanmıştır.

Sözkonusu genelgeye ulaşmak için BURAYA tıklayabilirsiniz.

 

KAYNAK: https://www.ohsad.org/Default.aspx?pageID=26&nID=2678