ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI OLANLARA İYİ HABER

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI OLANLARA İYİ HABER

 Özel Sağlık Sigortası Olanlara İyi Haber SGK, özel sağlık sigortası olanları da genel sağlık sigortası kapsamına aldı. Buna göre özel sigortası olanlar, faturalarının belirli tutarını SGK'ya fatura edebilecek. Kalan kısmı ise sigorta ödeyecek. Özel sağlık sigortası olanlar. Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında artık sağlık giderlerini Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) da fatura edebilecekler. SGK, geçtiğimiz hafta yayınladığı genelgeyle, özel sağlık sigortası olanların da SGK'nın sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanmasının önünü açtı. Bugüne kadar özel sağlık sigortası olanlar tedavi giderlerini ya sigorta şirketine ya da SGK'ya fatura edebiliyor; özel hastaneler de sağlık harcamalarının tamamını özel sigortadan alıyordu. Model Avrupa'da uygulanıyordu Yeni yayınlanan genelgeyle, özel sigortası olanlar sağlık harcamalarının belirli bir tutarını SGK'ya fatura edebilecek; üstü için de özel sağlık sigortasından yararlanabilecek. SGK tarafından kapsama alınmayan, kapsama alındığı halde kısmen karşılanan, yani ilave ücret ödenen ya da bireylerin daha yüksek standartlarda sağlık hizmeti talep ettiği durumlarda devreye giren özel sağlık sigortası olarak tanımlanan 'Tamamlayıcı Sağlık Sigortası' yıllardır Almanya, Hollanda ve Fransa gibi birçok gelişmiş ülkede uygulanıyor. Türkiye'de 2000'li yılların başından itibaren yoğun şekilde tartışılmaya başlanan "Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, ilk kez 5510 sayılı Kanun'un 98. maddesinde konu edildi. 2011 yılının ekim ayında yayımlanan Orta Vadeli Program'da (2012-2014) 'tamamlayıcı emeklilik ve sağlık sigortası modellerinin geliştirileceği' konusuna yer verildi. Kanunun 98. maddesinde, konuyu sigortacılık ilkeleri çerçevesinde düzenleme görevi, SGK nm uygun görüşü alınmak koşuluyla Hazine Müsteşarlığına verildi. SGK tarafından finansmanı sağlanmayan estetik girişimler, akupunktur gibi alternatif tedaviler gibi sağlık hizmetleri, ilave ücret tutarları, otelcilik ücreti gibi hastadan alınabilecek tutarlar ve özel hastane ile sigorta şirketi arasında yapılabilecek anlaşmaya göre Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlan üzerinde kalan tutarlar 'Tamamlayıcı Sağlık Hizmeti Sigortası' kapsamında bulunacak. Ancak, kanun gereği hasta katılım paylan özel sigorta konusu yapılamayacak. SUT'un üzerini şirket ödeyecek Düzenlemeye göre, sigorta şirketi ile özel hastane bir sağlık hizmetinin fiyatı konusunda kendi arasında bir anlaşma yapabilecek. Bu durumda, sağlık hizmet bedelinin SUT fiyatı SGK'ya, SUT'un üzerinde kalan kısmı da sigorta şirketine fatura edilebilecek. Örneğin 'Tamamlayıcı Sağlık Hizmeti Sigortası' yaptıran bir kişi, normal doğum için sözleşmeli/protokollü bir sağlık hizmet sunucusuna başvurduğunda, SUT fiyatı olan bedel SGK'ya, hastanenin istediği ilave ücret ise özel sigorta şirketine fatura edilebilecek. Ayrıca sigorta şirketi ile hastane arasındaki 'normal doğum fiyat anlaşması' da yine sigorta şirketi tarafından karşılanacak.