ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARININ DİKKATİNE - ZEYİLNAME DUYURUSU

ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARININ DİKKATİNE - ZEYİLNAME DUYURUSU
ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARININ DİKKATİNE 
 
2012 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti 
Satın Alım Sözleşmesinde yapılan değişikliklere ilişkin hazırlanan ZEYİLNAME-3 duyuru 
ekinde yer almaktadır. 
Kurumumuz ile sözleşmesi bulunan özel sağlık hizmeti sunucularının, 15 (onbeş) iş 
günü içinde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine müracaat ederek ZEYİLNAME-3’ü 
imzalamaları ve 15. (onbeşinci) işgününün bitimini izleyen ilk iş gününden başlayacak 30 
(otuz) gün içerisinde de tavan dahilinde belirledikleri ilave ücretleri Kuruma bildirmeleri 
gerekmekte olup, aksi halde sözleşmenin (12.1) numaralı maddesi gereğince işlem 
yapılacaktır. 
Önemle duyurulur.