Özel Sağlık Sunucularında Fark Ücreti % 200' e Çıktı.

Özel Sağlık Sunucularında Fark Ücreti % 200' e Çıktı.

 

12 Ekim 2013 Cumartesi     RESMİ GAZETE    Sayı : 28793

Karar Sayısı : 2013/5385

Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları dışındaki vakıf üniversiteleri dahil sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedeline ek olarak alınabilecek ilave ücretin belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 5/9/2013 tarihli ve 602 sayılı yazısı üzerine, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 73 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/9/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

16/92013 TARİHLİ VE 2013/5385 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ


KARAR

 


            MADDE 1- (1) Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları dışındaki vakıf üniversiteleri dahil sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedelinin en fazla iki katına kadar ilave ücret alabilirler.

            MADDE 2- (1) 16/11/2009 tarihli ve 2009/15627 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

            MADDE 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.