Özel Sağlık Kuruluşları ile İlgili Becayis ve Yandal Uzmanlığı Konuısunda 37. Planlama ve İstihdam Komisyon Kararı

Özel Sağlık Kuruluşları ile İlgili Becayis ve Yandal Uzmanlığı Konuısunda 37. Planlama ve İstihdam Komisyon Kararı

 

 

 

BECAYİŞ

 

TABLO A

 

TABLO B

 

 

 

 

 

 

1.

Çocuk Cerrahisi

 

 

 

 

1. Anesteziyoloji ve

 

 

 

 

 

2.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

Reanimasyon

 

3.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

 

 

 

Mikrobiyoloji

 

2. Biyokimya ve Klinik

 

4.

Genel Cerrahi

 

Biyokimya

 

 

 

 

 

5.

İç Hastalıkları

 

 

 

 

 

 

3. Mikrobiyoloji ve Klinik

 

6.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

 

 

Mikrobiyoloji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz

 

 

 

 

4. Radyodiagnostik

 

 

 

 

 

8.

Göz Hastalıkları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

 

 

 

10. Kadın Hastalıkları ve Doğum

 

 

 

11.  Ortopedi ve Travmatoloji

 

12.  Üroloji

 

Tablo A da bulunan uzmanlık dalları verilerek Tablo A daki uzmalık dalları tercih edilebilir.

 

Tablo B da bulunan uzmanlık dalları verilerek Tablo B daki uzmalık dalları tercih edilebilir.

 

Özel Hastaneler kadrolarında bulunan klinik uzmanlık dallarını Bakanlığa vererek Özel Hastanede zorunlu bulunması gereken Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Biyokimya ve Klinik Biyokimya, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji, Radyodiagnostik uzmanlık dallarından birini isteyebilirler.

 

 

1.  Anesteziyoloji ve Reanimasyon

 

2.  Biyokimya ve Klinik Biyokimya

 

3.  Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji

 

4.  Radyodiagnostik

 

 

Özel Hastaneler ile Bakanlık arasındaki becayişlerde özellikli cihaz ve planlamayı gerektiren kadrolar verilmez. Becayiş ilk etapta Özel Hastanelerde yapılacaktır. Tıp merkezleri ise 15.02.2008 tarih ve 26788 sayılı Ayakta Teşhis ve Tedavi Yönetmeliğine göre ruhsatlandırıldıktan sonra değerlendirilecektirler.

 

Becayiş işlemi aşağıdaki prensipler çerçevesinde gerçekleşecektir.

  

 

1-Bakanlığımızdan talep edilen branş o ilde toplam hak edilen uzman oranı %80 üzerinde ise o ildeki özel branş uzmanlık oranına bakılır

 

a)İstenen uzmanlık dalının o ilde özel oranı %30 un altında ise verilir,

 

b)İstenen uzmanlık dalının o ilde özel oranı %30 -40 arasında ise iade edeceği uzmanlık dalının o ilde özel oranı %40’ın üzerinde ise verilir.

 

c)İstenen uzmanlık dalının o ilde özel oranı %40 ın üzerinde ise verilmez.

 

 

 

2-Bakanlığımızdan talep edilen branş o ilde toplam hak edilen uzman oranı %80 nin altında ise

 

a)İstenen uzmanlık dalının o ilde özel oranı %30 altında ve iade edilecek olan uzmanlık dalının o ilde özel branş oranı %30 un üzerinde ise istenen branş verilir.

 

b)İstenen uzmanlık dalının o ilde özel branş oranı %30 üzerinde ise verilmez.

 

Becayiş yapılan kadrolar devredilemez.


 YANDAL UZMANLIĞI

 

 

Yan dal uzmanları; Ayakta Teşhis ve Tedavi Yönetmeliği’nin 19/3’üncü maddesi ve Özel Hastaneler Yönetmeliği’ nin 19/2’ nci uyarınca özel sağlık kuruluşunun ilgili yan dalda boş kadrosunun bulunması halinde boş yan dal kadrosunda başlatılabilmektedir. 14.04.1928 tarih ve 1219 sayılı Kanu’nun Geçici 8.maddesi ile 18.07.2009 tarihli ve 27292 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin Bazı yan dallarda uzmanlık belgesi verilmesi başlıklı Geçici 10. maddesi çerçevesinde yan dal uzmanlık belgesi düzenlenen yan dal uzmanlarının özel sağlık kuruluşlarında çalışmaları ile ilgili olarak:

 

Özel sağlık kuruluşlarında ana dal kadrosunda uzman hekim olarak görev yapmakta iken 1219 sayılı Kanu’nun Geçici 8. maddesi veya anılan Yönetmeliğin Geçici 10. maddesi çerçevesinde yan dal uzmanlık belgesi düzenlenen uzman tabipler, yan dal uzmanlık unvanını ve kaşesini kullanmadan, yan dal uzmanlık alanı özel sağlık kuruluşunun faaliyet izin belgesine işlenmeden ve yan dal uzmanlığı ile ilgili tanıtım ve reklam yapılmamak kaydıyla hâlihazırda çalışmakta oldukları özel sağlık kuruluşunun ana dalında çalışmaya devam etmeleri,

 

YANDAL YAZISI İÇİN TIKLAYINIZ

 BECAYİŞ YAZISI İÇİN TIKLAYINIZ