Özel Sağlık Hizmet Sunucuları Bilgilendirici Uygulamasına Bilgi Girişleri Hakkında Duyuru 01.11.2012

Özel Sağlık Hizmet Sunucuları Bilgilendirici Uygulamasına Bilgi Girişleri Hakkında Duyuru 01.11.2012

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 ÖZEL SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ DİKKATİNE

Genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilerin, sağlık hizmeti satın alabilecekleri özel sağlık hizmet sunucuları hakkında genel bilgi edinebilmeleri, özel sağlık hizmeti sunucularının sundukları hizmetlerin neler olduğu, çalışan doktorların mesleki bilgileri ve ödenecek maksimum ilave ücret oranı gibi konularda bilgilendirilmeleri amacıyla hazırlanan Özel Sağlık Hizmet Sunucuları (SHS) Bilgilendirici Uygulama,  Kurum portalında e-SGK başlığı altında 24 Mayıs 2012 tarihinde hizmete girmiştir. 
 
Bilindiği üzere ilgili sitede yer alan bilgilerin büyük bir kısmı MEDULA sisteminden alınmakta olup; özel SHS’lerin de bilgi girişi yapmaları gerekmektedir. Söz konusu bilgi girişleri ile ilgili olarak  özel SHS’ler Mayıs 2012 tarihinden itibaren gerek Kurum portalında yayınlanan duyurular gerekse e-posta ve telefon ile bilgilendirilmişler, bilgi girişlerini tamamlamamaları durumunda MEDULA dönem sonlandırmalarının kapatılacağı hakkında uyarılmışlardır.
 
Ancak, halen bilgi girişlerini tamamlamayan SHS’ler bulunmaktadır. Bu da uygulama ile sunulan bilgilerde eksiklik olmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle  Özel Sağlık Hizmet Sunucuları Bilgilendirici Uygulamasına bilgi girişlerini tamamlamayan özel SHS’ lerin MEDULA dönem sonlandırmaları 01 Kasım 2012 tarihi itibariyle kapatılacaktır.
 
Bilgilerinizi rica ederim.