Özel Hastanelere ek kadro dağıtımında TİG verileri kullanılacak

Özel Hastanelere ek kadro dağıtımında TİG verileri kullanılacak

Sağlık Bakanlığı Teşhis İlişkili Gruplar (TİG) Daire Başkanlığı tarafından Özel Hastanelerin TİG Sistemine Veri Göndermesi hakkında önemli duyuru yayımlandı.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 16304150/090.99
Konu : Özel Hastanelerin TİG Sistemine
Veri Göndermesi hk.

…………… VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)

İlgi: 13/06/2013 tarih ve 01.06.02/21217 sayılı Genelgemiz.

İlgide kayıtlı Genelgemiz ile; özel hastanelerin 1 Eylül 2013 tarihinden itibaren TİG veri sistemine düzenli bir şekilde hasta verilerini göndermeleri istenmiş idi. Yapılan analizlerde bazı özel hastanelerin hiç veri göndermediği veya eksik veri gönderdiği tespit edilmiştir. Özel  hastanelere yapılacak uzman tabip kadro dağıtımında kullanılacak parametrelerden birinin de TİG verileri olması planlandığından, özel hastanelerin hak kaybına uğramaması için yatan hasta verilerini zamanında ve eksiksiz bir şekilde göndermeleri önem arz etmektedir.

Tüm özel hastanelerin TİG sistemine veri gönderiminde azami özen göstermeleri ve iliniz dahilindeki tüm özelhastanelere gerekli duyurunun yapılması hususunda;

Gereğini ve bilgilerinizi rica ederim.

Prof. Dr. Doğan ÜNAL
Bakan a.
Genel Müdür V.

DAĞITIM:
Gereği:
81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürülüğü)
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.

Evrakın elektronik imzalı suretine https://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 4590b289-f1c6-4149-8b8d-dcc45f075908 kodu ile erisebilirsiniz.

Geri