Özel hastaneler SGK’ya rest çekmeye hazırlanıyor

Özel hastaneler SGK’ya rest çekmeye hazırlanıyor

 Özel sağlık kuruluşları, SUT fiyatlarının yetersizliğini ve özel hastanelere kesilmesi gündemde olan cezaları gerekçe göstererek, ocak ayından itibaren SGK’lı hasta kabul etmeyebileceklerinin sinyalini verdi

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Birliği (OHSAD), 2013 yılı için Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarında artış yapılmaması ve özel hastanelere ceza kesilmesi durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mensubu hastalara hizmet vermeyecek.

 

Sayıştay, birkaç ay önce yaptığı denetimlerde, özel sağlık kuruluşlarının SGK’lı hastalardan fazla ücret aldığını tespit etmiş, Sayıştay’ın talebi doğrultusunda SGK, özel hastanelerden savunma istemişti.

 

OHSAD, bunun üzerine üyelerine savunma için hukuki destek vermeye başladı. Özel hastanelere SGK tarafından Sayıştay taslak raporuna istinaden fark aşımı iddiası ile istenen savunmalar nedeniyle OHSAD, SGK'ya verilecek cevabi yazı örneği ve ek süre istek talebi dileçesi hazırladı.

 

Dilekçede, “Tüm bu iyi niyet ve gayretlerimize rağmen 2013 yılı için SUT fiyatlarında maliyetlerimizi karşılayacak artışların yapılmaması ve sağlık kuruluşumuza bahse konu cezaların tayin edilmesi halinde, maalesef sosyal güvenlik mensubu hastalarımıza hizmet vermeye devam etmemiz mümkün ve olanaklı değildir. “ denildi. 

 

“10 gün yetmez, 90 gün ek süre verin”

OHSAD tarafından hazırlanan dilekçede, savunma dilekçelerinin kapsam ve nitelik itibariyle 10 günlük yasal süresi içerisinde hazırlanmasının mümkün olmadığı kaydedildi. Dilekçede, “Zira savunma dilekçemizin hazırlanması 2009 senesinde hizmet verilmiş hastalara ait tüm tıbbi belgelerin tek tek incelenmesi, tedavi sürecine katılan hekim ve sağlık çalışanlarının görüşlerine başvurulması, hastalara hangi tedavilerin uygulandığı ve ne gibi hizmetler verildiği hususlarının araştırılması gerekmektedir. Bu itibarla gerekli savunma dilekçemizin hazırlanabilmesi için tarafımıza en az 90 günlük ek süre verilmesini talep ediyoruz.” denildi.

 

 

Kredi kartı ödemeleri esas alındı

Kredi kartı ödemelerinin esas alınması suretiyle yapılan incelemede, fazla fark ücreti alındığı sonucuna varılmasının son derece yanlış olduğu vurgulanan dilekçede, hasta veya yakınlarına ait kredi kartı ödemelerine bakılarak hastanelerce fazla ilave ücret alındığı iddiasının, yapılan ödemenin sadece ve sadece ilave ücret olduğu yönündeki yanlış bir temele dayandığı ifade edildi.

 

Dilekçede, SGK tarafından gönderilen listedeki birçok ödemenin katılım payı tutarları olduğu, bu tutarlar esas alınarak fazla ilave ücret alındığı sonucuna varmanın yanlışlığına dikkat çekildi.

 

SGK tarafından finansmanı sağlanmayan ve hastaların kendi isteği ile almış oldukları bazı sağlık hizmetlerine ait bedellerin de kredi kartı ile ödendiği belirtilen dilekçede, “Kurumca karşılanmayan ve hastanın isteği doğrultusunda verilen bu sağlık hizmetlerinin bedelleri dikkate alınarak fazla ilave ücret alındığı sonucuna varmak son derece yanlıştır.” denildi.

 

“Ya hasta, torununun ödemesini de yaptıysa?”

Hasta kayıtları incelenmeksizin sadece kredi kartı ödemelerinin esas alınması suretiyle fazla ilave ücret alındığı yönündeki tespitin doğru olmayacağı vurgulanan dilekçede, şunlar dile getirildi:

“Zira bazı hastalarımıza ait kredi kartı ödemeleri, kendileri dışındaki 3. kişilere verilmiş hizmetlere ilişkin olabilmektedir. Hastanemize gönderilen yazıya ekli listedeki hastaların kendilerine verilen sağlık hizmetleri dışında, yanındaki bir yakınının veya 3. bir şahsın ödemelerini yaptıkları tespit edilmiştir. Oysa Sayın Kurumunuzca sadece ödeme yapan kredi kartı hamilinin soy ismi dikkate alınarak ve hiçbir şekilde bu ödemenin hangi amaç ve saikle, hangi kişiye verilen sağlık hizmetinin karşılığı olduğu değerlendirilmeksizin fazla ilave ücret alındığı şeklinde son derece yanlış bir kanaate varılmıştır.Kişinin kendi soyadını taşımayan örneğin evli kızının veya torununun ödemesini yapmış olması durumunda alınan ücret fazla ilave ücretmiş gibi değerlendirilebilir. Dolayısıyla sadece hastaların soy isimleri baz alınarak yapılan bir incelemenin yanlış sonuçlara götüreceği söz götürmez bir gerçektir.”

 

Bazı ödemeler eski borçlara ait

Dilekçede, SGK’nın finansmanını sağladığı fizik tedavi ve rehabilitasyon branşında hekim tarafından uygun görülen fizik tedavi programına göre verilecek hizmetlerin karşılığının, bazen hastaların kendi isteği ile peşin olarak toplu bir şekilde kredi kartı ile ödendiği anımsatıldı.

 

Bazı hastaların veya yakınları tarafından yapılan kredi kartı ödemelerinin, kart hamilinin veya yakınının eski bir borcuna istinaden yapıldığı ifade edilen dilekçede, “Hastanemizden hizmet alıp, borçlu olarak ayrılmış olan hastalarımızın daha sonraki tarihlerde almış oldukları sağlık hizmeti bedeli ile birlikte önceki tedavisine ait borçlarının da tahsil edildiği durumlar olmaktadır. Bu nedenle hastanın sadece kredi kartı ile ödeme yaptığı tarih ve o tarihte almış olduğu sağlık hizmeti baz alınarak yapılan değerlendirme yanlış neticeler vermektedir.” ifadeleri yer aldı.

 

Dilekçede, sağlık hizmet sunucularının fark alınmayan branşlarda dahi son altı yıldır enflasyon oranında bile artmayan SUT fiyatlarına rağmen hizmet vermeye çalıştığı; 2013 yılı için SUT fiyatlarında maliyetleri karşılayacak artışların yapılmaması ve sağlık kuruluşlarına cezaların verilmesi halinde, SGK’lı hastalara hizmet sunulmayabileceği vurgulandı.

 

 

Geri