Özel Hastaneler ek kadro duyurusu

Özel Hastaneler ek kadro duyurusu

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Özel Hastaneler ek kadro duyurusu yayımlandı.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı: 54718026          245              29.01.2015
Konu  : Ek Kadro hk.

 

…………………. VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)

23.01.2015 tarihli ve 29245 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik ile 23.07.2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin Geçici 3 üncü maddesi yeniden düzenlenerek "Bu maddenin yayımı tarihinde ruhsatlı olan özel hastanelerden, bir önceki yıla ait dolu yatağı yüzden az olanlara bir adet; yüzden fazla olanlara iki adet uzman tabip kadrosu bir defaya mahsus olmak üzere verilir. Ancak bu kapsamda, yan dal uzmanlıkları ile nöroloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon, plastik ve rekonstrükstif cerrahisi ve beyin ve sinir cerrahisi uzmanlık dallarından kadro verilmez.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu kapsamda Bakanlığımız ÇKYS/SKYS kayıtlarındaki ruhsatlı özel hastaneler söz konusu yönetmelik hükmü kapsamında, 2014 yılı dolu yatak sayısına göre bir veya iki uzman tabip kadrosu verilecek olup, mesul müdür ekranı, kadro müracaat bölümünden ihtiyacın öncelik sırasına göre, ekte yer alan listedeki yer uzmanlık dalları dikkate alınarak Geçici Madde 3 hükmü gereği bir önceki yıla ait dolu yatak oranına göre en fazla bir veya iki tercih bildirmek üzere taleplerini ÇKYS/SKYS kayıtları üzerinden 02.02.2015 mesai bitimi saat 18:00’e kadar bildirmeleri gerekmektedir. Bahse konu hususların ilinizde bulunan özel hastanelere ivedilikle bildirilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Doğan ÜNAL
Bakan a.
Genel Müdür V.

Ek-1 : Bir sayfa uzmanlık dalı listesi.

DAĞITIM:
Gereği

81 İl V. ( İl Sağ. Müd. )

 

OCAK 2015 ÖHY GEÇİCİ 3 KAPSAMINDA TERCİH EDİLEBİLECEK UZMANLIK DALLARI

1

ACİL TIP

2

ADLİ TIP

3

AĞIZ, YÜZ VE ÇENE CERRAHİSİ

4

AİLE HEKİMLİĞİ

5

ANATOMİ

6

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

7

ÇOCUK CERRAHİ

8

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

9

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

10

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI

11

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

12

FİZYOLOJİ

13

GENEL CERRAHİ

14

GÖĞÜS CERRAHİ

15

GÖĞÜS HASTALIKLARI

16

GÖZ HASTALIKLARI

17

HALK SAĞLIĞI

18

HAVA VE UZAY HEKİMLİĞİ

19

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ

20

İÇ HASTALIKLARI

21

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

22

KALP VE DAMAR CERRAHİ

23

KARDİYOLOJİ

24

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

25

NÜKLEER TIP

26

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

27

RADYASYON ONKOLOJİSİ

28

RADYOLOJİ

29

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

30

SPOR HEKİMLİĞİ

31

SUALTI HEKİMLİĞİ VE HİPERBARİK TIP

32

TIBBİ BİYOKİMYA

33

TIBBİ EKOLOJİ VE HİDROKLİMATOLOJİ

34

TIBBİ FARMAKOLOJİ

35

TIBBİ GENETİK

36

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

37

TIBBİ PATOLOJİ

38

ÜROLOJİ