Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklik Yayınlandı

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklik Yayınlandı

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin Ek 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kamu görevinden istifa ederek boş bulunan özel hastane kadrosunda çalışacak tabip ve tabip dışısağlık personeli ile özel hastaneden ayrılarak kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışacak tabip ve tabip dışı sağlık personeli ayrılacağı ve başlayacağı kurum/kuruluşta planlama yapılabilmesi için, otuz günönceden ayrılacakları kurumun/kuruluşun bulunduğu ildeki müdürlüğe bildirimde bulunur.

MADDE 2  Aynı Yönetmeliğin Geçici 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

23/9/2010 tarihinden önce ruhsatlandırılmış özel hastanelerden eczanesi bulunmayanlar, 31/12/2014 tarihine kadar 27 nci maddeye göre eczane kurar.

MADDE 3  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4  Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürü