SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL KURUL TEMSİLCİLERİNİN SEÇİMİ VE GENEL KURULUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL KURUL TEMSİLCİLERİNİN  SEÇİMİ VE GENEL KURULUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI  HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN  KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 MADDE 1 – 20/4/2004 tarihli ve 25439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Kurul Temsilcilerinin Seçimi ve Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.