ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BRANŞI TRAVMA ALAN GRUBUNDA KULLANILAN TIBBİ MALZEMELERE AİT TASLAK LİSTE İLE İLGİLİ DUYURU

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BRANŞI TRAVMA ALAN GRUBUNDA KULLANILAN TIBBİ MALZEMELERE AİT TASLAK LİSTE İLE İLGİLİ DUYURU

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BRANŞI TRAVMA ALAN GRUBUNDA KULLANILAN TIBBİ MALZEMELERE AİT TASLAK LİSTE İLE İLGİLİ DUYURU

EK: Liste ( 9 Sayfa )

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığınca Ortopedi ve Travmatoloji branşı Travma alan grubunda kullanılan tıbbi malzeme taslak listesi ekteki tablolarda yer almakta olup;

Excel formatında düzenlenmiş olan söz konusu listeye, bu grupta malzemesi olan firmaların; ürün tanımları olan grubun karşısına Ulusal Bilgi Bankasında onaylı ürünlerini duyuru tarihinden itibaren 20 iş günü içerisinde eşlemeleri gerekmektedir.

1) 20 iş günü içerisinde eşlemelerin Excel formatında CD’ye alınarak, Kurumumuz Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığına yazılı müracaat etmeleri gerekmektedir.

2) Yanlış eşlemeler Kurumumuzca değerlendirmeye alınmayacaktır.

3) Ortopedi ve Travmatoloji branşı Travma alan grubunda kullanılan tıbbi malzeme taslak listesinde yer almayan ürünler için firmalarca yeni sınıf açılması talebi yazılı olarak alınacak olup, 27/10/2011 tarihinde yayınlanan duyuru kapsamında yapılacaktır.

4) Ortopedi ve Travmatoloji branşı Travma alan grubunda kullanılan tıbbi malzemelerin tek kullanımlıklarının bedeli Kurumca karşılanacağından eşleştirmede bu konunun dikkate alınması gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.