Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’ye ilişkin duyuru

Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’ye ilişkin duyuru

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü


30.04.2015


DUYURU

ÖDEME KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGEYE İLİŞKİN DUYURU

“Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge”, eki Kılavuz ve üye listesinin güncel halleri ekte yer almaktadır.

Söz konusu Yönerge ve ekleri yayımı tarihi itibari ile yürürlüğe girecek olup, 03/07/2014 tarihinde Kurum resmi internet sayfasında yayınlanan ve halen yürürlükte bulunan Yönerge yürürlükten kaldırılacaktır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.


EK-1: Yönerge
Ek-2: Kılavuz
Ek-3: Üye listesi

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ