Ödeme Komisyonunun 2014/1. dönem çalışmaları sonucu yapılan değişiklikler

Ödeme Komisyonunun 2014/1. dönem çalışmaları sonucu yapılan değişiklikler
 

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
Genel Sağlık  Sigortası Genel Müdürlüğü


21.03.2014


DUYURU

ÖDEME KOMİSYONUNUN 2014/1. DÖNEM ÇALIŞMALARI SONUCU YAPILAN
DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA DUYURU

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 5-1-j ve 5-1-e maddesine göre “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 24.03.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.


Ek: 
1) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine Eklenen İlaçlar Listesi
2) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinden Çıkarılan İlaçlar Listesi

 

Duyurunun eki için tıklayınız